Ook rechters wijzigen de grondwet

30 juni 2011

De grondwet is geen vodje papier waar een toevallige meerderheid aan kan morrelen. En de scheiding der machten is de belangrijkste grondslag van de democratische staatsorganisatie. Dat hebben wij van Charles de Montesquieu en Leo Tindemans geleerd.

Wij dachten dus dat het wijzigen van de grondwet en het hervormen van de staat exclusief tot bevoegdheid van de wetgevende macht behoorde. Wij dwaalden.

Uit de doctoraatsthesis over de bevoegdheidsverdeling in het Belgisch federaal bestel van Jürgen Vanpraet (Universiteit Antwerpen) blijkt dat ook rechters de grondwet wijzigen. En dat hoe langer hoe meer.


Het belangrijkste principe in de Belgische grondwet is dat van de exclusieve bevoegdheden. Een bevoegdheid van een deelstaat is er geen van de federale staat en viceversa. Het Grondwettelijk Hof, zo stel Vanpraet, treedt dat principe geregeld met de voeten.

Wij vrezen dat dit de rechtszekerheid en de duidelijkheid in onze complexe federatie niet ten goede komt.