Oorlog is de voorzetting van politiek met andere middelen

22 februari 2019

Die beroemde zin is 187 jaar oud. Hij komt uit een boek geschreven door de Pruissische generaal Carl Philipp Gottfried von Clausewitz. Vom Kriege, zo heet het. Over de oorlog.

Waarom besteden wij daar aandacht aan? Omdat het beroemdste boek is dat ooit over oorlog voeren is geschreven. En waarom nu? Omdat er een nieuwe Nederlandse vertaling van is verschenen. Dat laatste is een bewijs van het eerste.

Wij hebben in ons telefoonboek gekeken onder de s van sabelsleper en de i van ijzervreter en we kwamen uit bij Luitenant-ter-zee 1ste klasse Ilja Van Hespen. Hij gaat ons leren aan politiek doen, maar dan met andere middelen.