Oorlog & Wiskunde

1 april 2011

Interessant artikel in The Economist over oorlogsvoering, wiskundige wetmatigheden en de voorspelbaarheid van de volgende aanval. De Britse wetenschapper en wiskundige Lewis Fry Richardson analiseerde in 1948 gegevens van 300 oorlogen, van kleinere conflicten tot beide wereldoorlogen.

Na uitzetting van de resultaten bleek dat de verschillende en ogenschijnlijk chaotische krijgsverrichtingen volgens een logaritmisch patroon verlopen. Alsof ze beantwoorden aan een of andere onbekende natuurwet. Extreme conflicten als de wereldoorlogen zijn geen abnormaliteiten, maar passen perfect binnen die wetmatigheden.

Niet dat strategen of krijgsheren hun voordeel gedaan hebben met die bevinding. Maar het ondrzoek van Richardson wordt tegenwoordig wel verdergezet aan de Universiteit van Miami. Met de hulp van de in numeriek-wiskundige kringen bekende formule "Tn = T1n-b" en de Red Queenhypothese proberen Dr Neil Johnson en zijn collega's tijdstip en sterkte van een aanval van Afghaanse of Iraakse opstandelingen tegen de Amerikaanse troepen te voorspellen.

Enfin, als u meer wil weten moet u het artikel maar lezen, of luisteren naar professor Warrinnier.