“Op mijn schouder zit een papegaai die zegt dat ik harder moet werken”

17 mei 2018
Nele Van den Broeck
Nele Van den Broeck is actrice, zangeres, schrijfster en columniste voor 'De Standaard'. In "De Bende van Annemie" vertelt ze dat ze altijd de drang heeft om te werken, maar dat die haar kunst niét ten goede komt.

Nele Van den Broeck voelt af en toe hoe een burn-out dichterbij komt, en herkent zich dan ook regelmatig in andere verhalen over burn-out. Wat haar parten speelt, is: hoeveel ze ook werkt, toch blijft ze zichzelf lui voelen. Op dit moment is ze ook in therapie, om dat probleem aan te pakken. "Ik heb al alle vormen van therapie ondergaan", lacht Nele. "Het helpt om erover te praten."

Kwade papegaai 

“Op mijn schouder zit een papegaai die elke keer zegt dat ik harder moet werken”, zegt Nele. Ze merkt dat ze zich steeds weer aan dezelfde steen stoot. “Soms word ik heel moe en kan ik niet meer voor een tijdje.” Als het weer een béétje beter gaat met de actrice, wordt de papegaai weer wakker.

Ik gooi dan een hele hoop modder naar mezelf, waardoor ik opnieuw neerslachtig word

Ze heeft net een erge periode achter de rug. Nadat haar musical af was, lag ze 10 dagen in haar bed. "Je weet hoe potsierlijk het is, hoe belachelijk het is dat je daar ligt. Maar toch is het moeilijk om uit dat bed op te staan. En dan komen er allemaal vervelende stemmetjes in mijn hoofd, die dingen zeggen als 'jij verwende, westerse trut. Moest het oorlog zijn, kon je wel uit je bed komen', en ga zo maar door." Nele begrijpt wel wat er aan de hand is, maar vergeet heel vaak dat ze beter wat meer zou rusten. "Ik bel dan naar mijn moeder, en zij moet mij de toestemming geven om de hele namiddag in mijn bed te liggen." Als ze dat niet doet, dan komen de kwade stemmetjes meteen weer terug.

Therapie heeft haar wel al inzicht gegeven in waar die ideeën vandaan komen. "Ik heb van thuis uit meegekregen dat werken het allerhoogste goed is. Maar vanuit die optiek, kan ik geen kunst maken. Want wat ik dàn maak, is in het beste geval iets heel gecrispeerd."

Kortstondige depressies

Soms heeft Nele kortstondige depressies, al twijfelt ze of ze het wel depressies moet noemen. Gelukkig kent ze zichzelf ondertussen goed genoeg om te weten dat ze ook wel weer overgaan. “Op dit moment neem ik antidepressiva en ik schaam me er niet voor.” Onder meer daardoor gaat het ondertussen wel weer beter met de actrice.

Nele is nog ontzettend aan het zoeken naar een oplossing, een manier om haar donkere periodes aan te pakken, ze hoopt dat het op een dag beter zal gaan. 

Ik hoop op een dag de strijdbijl te kunnen begraven, maar op dit moment ben ik nog mijn ergste vijand.