Open VLD legt gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen opnieuw op tafel

28 februari 2018
Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert heeft een wetsvoorstel klaar om gemeenschapsdienst in te voeren voor langdurig werklozen. Wie langer dan twee jaar geen job heeft, zou door de VDAB gevraagd kunnen worden om twee halve dagen per week klusjes uit te voeren in een school of boodschappen te doen voor ouderen.

Het aantal vacatures in ons land staat op een recordhoogte. Toch zijn er ook nog heel wat langdurig werklozen die geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. "Amper 67,7 procent van de burgers op beroepsactieve leeftijd zijn effectief aan de slag. Vorig jaar waren er 206.834 werklozen. Bijna de helft daarvan is dat al langer dan twee jaar", zegt Lachaert.

Open VLD wil dat ze gevraagd kunnen worden om twee halve dagen per week gemeenschapsdienst te doen, zoals klusjes uitvoeren of boodschappen doen. Het moeten taken zijn die in overleg worden gekozen en die aansluiten bij het profiel van de werkzoekende. De gemeenschapsdienst mag ook de zoektocht naar werk niet in de weg staan en geen concurrentie vormen voor de privémarkt.

Activering zit bij gewesten

"We willen dit als bijkomend instrument aanreiken aan de VDAB, Actiris (Brussel) en Forem (Wallonië) om langdurig werklozen in hun traject naar vast werk te begeleiden. Dat kan door twee halve dagen gemeenschapsdienst te doen en zo hun vaardigheden te versterken."

Bij leefloners is gemeenschapsdienst al mogelijk sinds 2016, als onderdeel van een integratietraject. Lachaert wijst erop dat de maatregel ingeschreven staat in het regeerakkoord. De N-VA is er ook een voorstander van, maar CD&V toonde zich in het verleden terughoudend.

Activering van werklozen is een bevoegdheid van de gewesten. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wijst dan ook in de richting van de regio's als het gaat over waarom er geen schot zit in het dossier. Lachaert erkent dat het concreet uitwerken van de maatregel door de gewesten moet gebeuren, maar vraagt om alvast federaal het wettelijke kader uit te werken waarin dat kan gebeuren.

"Maatregel moet een meerwaarde betekenen"

Volgens Open VLD gaat het niet om een sanctie, maar om een hulpmiddel. "Het kan niet alleen een "wederdienst" zijn die de werkloze uitvoert in ruil voor een uitkering. Integendeel, het is een maatregel die een echte meerwaarde moet betekenen voor de langdurig werkloze in diens soms moeizame zoektocht naar werk. Het is dus niet de bedoeling dat elke langdurig werkloze sowieso een gemeenschapsdienst zal moeten uitvoeren", zegt Vlaams Parlementslid Emmily Talpe.

"De bedoeling is om de vaardigheden te versterken, de betrokkene uit een eventueel sociaal isolement te halen, opnieuw leren omgaan met structeren en regels. Kortom: hem of haar in staat stellen om aansluiting te vinden bij de reguliere arbeidsmarkt", besluit Lachaert.

Beluister het interview met Egbert Lachaert in "De Ochtend":