Opgenhaffen (KUL) "Ik betwijfel of Facebook een grote rol speelt in het stemhokje"

15 november 2016
Heeft Donald Trump zijn verkiezing als president van de Verenigde Staten te danken aan Facebook? Want midden in de verkiezingsstrijd verschenen er inderdaad heel wat valse nieuwsberichten in gebruikers hun 'news feed'. Xavier Taveirne vroeg aan Michael Opgenhaffen, professor nieuwe media en journalistiek aan de KUL, in hoeverre Facebook de race heeft beïnvloed.

Prominent nieuwsmedium

Volgens Michael Opgenhaffen is er nog maar erg weinig geweten over de impact van sociale media op deze Amerikaanse presidentsverkiezingen. Over de rol van Facebook in onze nieuwscomsumptie is er dan weer wel wat geweten:

"Het is wel duidelijk dat Facebook een erg prominente rol speelt als nieuwsmedium, al enkele jaren zelfs. Onderzoeken tonen aan dat tussen 40% en de 75% van de nieuwsconsumenten Facebook ook gebruikt als nieuwsbron."

Tussen de 40% en de 75% gebruikt Facebook als nieuwsmedium

En die cijfers zijn volgens Professor Opgenhaffen nog een onderschatting. Iedereen die op sociale media zit komt rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking met nieuws op die sociale media. 

Zuckerberg minimaliseert het probleem

Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, wijst de bepalende rol van Facebook als nieuwsmedium af. Hij zegt daarentegen dat Facebook wel een nieuwsmedium is, maar dan wel één dat naast enorm veel andere nieuwsmedia bestaat. Op die manier verkoopt hij het althans aan de adverteerders: 

Zuckerberg wijst naar kranten, nieuwssites en televisie als zijnde zeker even belangrijk.

Op die manier mnimaliseert Zuckerberg het probleem. Hij maakt van Facebook een soort van doorgeefluik. Maar dat is niet helemaal juist, want Facebook bepaalt zelf wat je op je tijdlijn ziet. 

"Als Facebook denkt dat ik bijvoorbeeld liever sport op mijn tijdlijn zie, zal ik enkel die artikels zien."

Enkel clicks tellen

Binnen bepaalde Facebook-middens heerst er ook een plaag van fout en manipulatief nieuws. 

"Voor veel sites tellen enkel de clicks. Op die manier kunnen ze dan advertentieruimte verkopen. Het maakt hen niet uit of wat ze brengen juist is of niet."

"Maar of dat echt zo een belangrijke rol speelt in het stemhokje, valt te betwijfelen", zegt Opgenhaffen. 

Je moet al echt geloven in dat soort nieuws, om er je door te laten beïnvloeden.

Radio 1 Select