"Opletten dat we niet dezelfde richting opgaan als Turkije"

9 december 2016
De Hoge Raad voor Justitie is niet mals voor de campagne die regeringspartij N-VA voert tegen de rechterlijke uitspraken in de visumkwestie tussen staatssecretaris Francken en een Syrisch gezin. "We moeten opletten dat we niet dezelfde richting uitgaan als in Turkije", zegt voorzitter Christian Denoyelle in "De ochtend" op Radio 1.
Met de hashtag "iksteuntheo" lanceerde de N-VA gisteren een campagne om staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) te steunen in zijn verzet tegen de rechterlijke beslissing waarin hij verplicht wordt een visum te geven aan een Syrisch gezin. De partij verwijt de betrokken rechters "wereldvreemd te zijn".

"Niemand heeft een probleem dat een partij zijn beleid in de verf zet en kritiek uit op rechterlijke uitspraken. Maar wat storend is, is dat rechters worden weggezet als wereldvreemd. Zo werkt het niet", countert voorzitter Denoyelle van de Hoge Raad voor Justitie, een selectie- en controleorgaan voor de magistratuur. "Het arrest van het hof van beroep beslaat meer dan enkele pagina's. Die mensen hebben daar serieus over nagedacht."

Volgens hem dreigt een grens te worden overgestoken als de procedure voor de rechtbank (onrechtstreeks) wordt beïnvloed. "Rechters worden geacht bestand te zijn tegen elke mogelijke truc, maar hier wordt ook de publieke opinie bewerkt. Dat is hun goede recht, maar moet dat ten koste van rechters die zich niet kunnen verweren?"

Deonyelle wijst erop dat de scheiding der machten een "heel belangrijk principe is in de rechtstaat". "We spreken soms over de situatie in Turkije, waar de lijn tussen de uitvoerende en rechterlijke macht aan het verdunnen is. We moeten opletten dat we niet dezelfde richting opgaan", klinkt het straf uit de mond van de voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie. "De scheiding is nooit honderd procent, maar er moet wel een evenwicht zijn, en een rechterlijke uitspraak moet je respecteren."