Oprukkende taliban in Afghanistan en angst voor vluchtelingen toestroom

11 augustus 2021
radio 1
De brief die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) samen met bevoegde collega's uit andere EU-lidstaten schreef, zorgt voor wrevel. Zowel bij vluchtelingenorganisaties als op federaal niveau kan niet iedereen zich vinden in de brief. Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, geeft duiding.

In de brief, die aan de Europese Commissie gericht is, dringen Mahdi en zijn collega's erop aan om de vluchtelingen plaatselijk op te vangen en Turkije daarvoor meer steun te bieden. Wat vooral op veel kritiek kan rekenen is dat Mahdi afgewezen asielzoekers wil kunnen terugsturen naar Afghanistan, iets dat momenteel niet meer kan.

Niet per se elke Afghaan heeft nood aan bescherming

Dirk Van den Bulck legt uit dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bepaalt of iemand bescherming krijgt of niet, niet de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het houdt daarvoor rekening met de situatie in het land van herkomst, de specifieke situatie van de asielverzoeker en de in internationale conventies vastgelegde definities van bijvoorbeeld vluchtelingen. Bepaalt het Commissariaat-generaal dat geen bescherming nodig is, dan organiseert de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de terugkeer, de Dienst Vreemdelingenzaken voert die terugkeer uit.

In de eerste plaats moet humanitaire hulp geboden worden aan de buurlanden van Afghanistan

"Voor de oprukkende taliban schatten we de situatie in Afghanistan al als zeer problematisch in. Vrij veel Afghanen kregen daarom de erkenning van vluchteling of een subsidiaire bescherming. Maar niet per se elke Afghaan heeft nood aan bescherming," verduidelijkt Dirk Van den Bulck. Hij voegt daaraan toe dat het Commissariaat-generaal de situatie in Afghanistan nauw blijft opvolgen.

Toename vluchtelingen?

Voor een plotse enorme toestroom aan vluchtelingen in ons land hoeven we ons echter geen zorgen te maken. "Het klopt dat al heel wat Afghaanse vluchtelingen in ons land vertoeven, maar deze personen zijn al veel langer onderweg," legt uit Dirk Van den Bulck. "Wat we zien bij acute situaties - zoals die in Afghanistan - is dat vluchtelingen op de loop gaan, maar in eerste instantie naar de buurlanden trekken. Daarom moet in de eerste plaats humanitaire hulp geboden worden aan de buurlanden. Na verloop van tijd kunnen de vluchtelingen verder migreren."

Bekijk ook: