"Optimisme over Belgische VN-kandidatuur, maar in geheime stemming is alles mogelijk"

25 april 2018
De aanwezigheid van ons koningspaar bij de VN, om de Belgische kandidatuur voor de tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad te verdedigen, is niet ongemerkt voorbijgegaan. Maar het is nog koffiedik kijken of landen die hun steun aan België beloven tijdens de geheime stemming effectief voor ons kiezen. Dat zegt VRT NWS-journalist Jan Balliauw vanuit New York in "De Ochtend".

Op 8 juni stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de twee niet-permante leden voor de komende twee jaar. In 2019 en 2020 komt er telkens een plaatsje vrij. Voor die twee plaatsen zijn er drie kandidaten: naast België doen ook Duitsland en Israel een gooi naar die zitjes.

België verdedigt zijn kandidatuur onder meer met de aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Onze vorst sprak de VN gisteren toe. "Later op de avond heeft ons koningspaar een ceremonie bijgewoond ter nagedachtenis van WOI, aan de vredesklok in de voortuin van het VN-gebouw. Daar werd tijdens een sobere en ingetogen plechtigheid "The last post" gebracht door twee klaroenblazers uit Ieper", vertelt Balliauw.

"De plechtigheid was vooral bedoeld om aan te tonen dat de beide wereldoorlogen diepe sporen hebben nagelaten in ons land, en dat België door die oorlogservaringen een vredesbouwer is geworden. Dat betoog vormt de kern van de Belgische VN-kandidatuur. Later op de avond heeft het koningspaar ook nog een tentoonstelling geopend over de Eerste Wereldoorlog, met foto's van de verschillende nationaliteiten die aan het IJzerfront gestreden hebben. Opnieuw om de rol van België als bruggenbouwer te benadrukken."

Er heerst een voorzichtig optimisme. De stem van een klein land als Fiji weegt even zwaar door als die van de VS.

Of ons land effectief een felbegeerd VN-zitje in de wacht sleept, valt nog af te wachten, maar volgens Balliauw is de Belgische delegatie voorzichtig optimistisch. "Ik denk wel dat onze kandidatuur door het bezoek van de koning en de koningin een boost heeft gekregen. Zo schat ook minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders het in. Maar iedereen blijft voorzichtig, omdat het resultaat van een geheime stemming moeilijk te voorspellen valt", aldus Balliauw.

"Bepaalde landen kunnen nú beloven dat ze voor België zullen stemmen, maar uiteindelijk doet iedereen ongestoord wat hij wil. Niemand weet voor wie een land stemt. Het voordeel is wel dat de stem van kleine staten, zoals Fiji, in de keuze even zwaar doorweegt als die van grotere landen. De campagne is in elk geval nog niet ten einde."

Vandaag trekt ons vorstenpaar nog naar de militaire academie Westpoint. "Een wens van koning Filip, omdat hij ook een militaire opleiding heeft gehad. Westpoint is politiek een belangrijke locatie, want Amerikaanse presidenten geven er vaak belangrijke speeches. Ook Filip gaat de pers en aanwezigen er toespreken. Concreet zal hij de Amerikanen bedanken voor hun hulp en steun tijdens beide wereldoorlogen. De basis van zijn betoog zal hetzelfde zijn als gisteren: het belang van vrede, en de rol van België daarin als bruggenbouwer."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'