"Ouderen en zorgbehoevenden moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen"

20 september 2016
"We hebben dringend nieuwe woonvormen nodig, waar ouderen, jongeren en hulpbehoevenden samenwonen en voor elkaar zorgen." Dat is een van de aanbevelingen van de Groep van 10 die nadacht over 'Respect voor rimpels'. "Volledig akkoord", zegt minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).

"De idee om mensen kansen te geven om zo lang mogelijk in hun thuissituatie ondersteund te worden, is de goede weg. Dat heet vermaatschappeljiking van de zorg. Ik ga dus volledig akkoord met de aanbevelingen van de Groep van 10", zegt Jo Vandeurzen.

"Dat wil niet zeggen dat instellngen niet nodig zijn. Voor sommige mensen is een instelling de beste oplossing, maar voor veel anderen is thuisondersteuning absoluut wenselijk. De huidige regelgeving en financiering kunnen soms een belemmering zijn, dus dat moeten we durven bekijken."

"Maar er is op dit moment al veel mogelijk", vindt Vandeurzen. "Als je kijkt naar het gehandicaptenspecifieke beleid zie je dat we niet meer rechtstreeks de instellingen financieren, maar de mensen de middelen geven om zelf de keuze te maken: thuiszorg, kiezen voor een instelling, of een tussenvorm."

"We moedigen de lokale besturen ook aan om creatief aan de slag te gaan. Veel OCMW's en gemeentebesturen zetten nu al inspirerende projecten op poten."