Ouderschapsverlof enkel in eerste 3 levensjaren van kinderen? "Dit is geen structurele oplossing voor de problemen"

29 maart 2022
En wat als we de mogelijkheid om ouderschapsverlof te nemen nu richten op de eerste 3 levensjaren van kinderen? Dat oppert Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in een interview met het weekblad Humo. Hij ziet het als een van de manieren om de druk op de Vlaamse kinderopvang wat te helpen verlichten. Maar zijn voorstel oogst wel wat kritiek, o.a. van Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond.

Beluister het gesprek met Hendrik Delaruelle (Vlaams Welzijnsverbond) in 'De Ochtend' via Radio 1 Select

In Vlaanderen gaat 1 op de 2 jonge kinderen naar de kinderopvang. Daarmee zitten we aan de top in Europa. "Maar als we kijken naar het aantal kinderen per begeleider zitten we niet aan de top", zegt Beke aan VRT NWS. "De ratio daar is 1 op 9. We streven naar 1 op 7." Daarvoor zegt hij "60 miljoen euro in bijkomende capaciteit te investeren en nog eens 60 miljoen euro in kwaliteit". Hij verwijst naar de verhoging van de lonen in de sector en de inzet van pedagogische coaches.

De sector eist nochtans maar een maximum van 5 kinderen per begeleider om de job draaglijk te houden. Volgens Beke is dat onhaalbaar, omdat het nu al moeilijk is om op een oververhitte arbeidsmarkt personeel te vinden. En zo komt hij in Humo tot zijn punt over het ouderschapsverlof: "Waarom smeren wij dat uit over twaalf jaar, terwijl iedereen het erover eens is dat de eerste drie levensjaren cruciaal zijn voor de hechting van een kind?" Hij verwijst ook naar andere landen waar ouderschapsverlof beperkt is tot die eerste 3 jaren.

"Dat is natuurlijk niet dé oplossing voor de kinderopvang, dat heb ik niet beweerd", verduidelijkt hij aan de vrtnws redactie. "Maar die eerste 1.000 dagen van een kind zijn ontzettend belangrijk en bepalend, daarover is iedereen het eens. Ouderschapsverlof speelt daar een belangrijke rol in. Kinderopvang ook trouwens, dat is geen zwart-witverhaal. Maar ik denk wel dat we het debat moeten voeren over hoe we de opvang van onze kinderen zien."

Kritiek en aarzeling

De politieke reacties zijn voorlopig eerder kritisch. Zo suggereert Vlaams fractieleider voor Vooruit Hannelore Goeman dat Beke hiermee het opvangprobleem naar de gezinnen doorschuift.

Ook de Gentse schepen voor Onderwijs Elke Decruyenaere (Groen) heeft geen begrip voor het voorstel. "De kinderopvang is op, ouders zijn dat ook. Ze willen meer tijd, niet minder." Volgens haar partijgenote Celia Groothedde komen door dit voorstel net kwetsbare mensen in de problemen.

Ook vanuit de welzijnssector wordt eerder aarzelend gereageerd op het proefballonnetje van Beke. "We staan open voor debat", zegt Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond in 'De Ochtend'. "Maar ouderschapsverlof is maar 1 element om de druk op de sector te verlichten. Dit is geen structurele oplossing voor de problemen."

Volgens hem moet Beke de jobs in de kinderopvang net eerst haalbaarder maken - lees: die begeleider-kindratio van 1 op 5 - om meer werknemers te lokken in de kinderopvangsector. "Zo zal die aantrekkelijkheid er veel groter op worden."

"Beke trekt hiermee resoluut de kaart van het heel jonge kind. De eerste 1.000 dagen zijn inderdaad heel belangrijk. Maar het voorstel heeft ook een belangrijke keerzijde. Want ouderschapsverlof na die eerste 1.000 dagen dient óók voor kinderopvang. Sommigen nemen dat heel vroeg op, kort na de zwangerschapsrust, maar sommigen spreiden dat over verschillende maanden en jaren, om lange schoolvakanties te overbruggen of om kinderen op woensdagnamiddag op te vangen. Het flexibele systeem van vandaag laat ouders net toe om op hun maat de opvang van hun kinderen te regelen."

Beke laat overigens zelf in het midden of hij met dit voorstel het ouderschapsverlof wil beperken tot die eerste drie levensjaren van een kind of dat hij het stelsel net wil uitbreiden. Bekes partij CD&V stelde een paar jaar geleden nog voor om de flexibiliteit voor het opnemen van ouderschapsverlof net te vergroten en dat mogelijk te maken tot kinderen 18 jaar oud zijn.

Beluister het gesprek met Hendrik Delaruelle in 'De Ochtend' via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook