Over de enige persoon die de financieringswet begrijpt

1 april 2015

Begrijpt u de nieuwe financieringswet? Wij ook niet. Laat staan dat we de budgettaire impact van de zesde staatshervorming zouden kunnen berekenen.

U en wij hoeven ons daar niet voor te schamen. In De Tijd lezen we dat maar één enkele persoon dat kan berekenen: Carine Spinnoy, Adviseur-generaal bij de FOD Financiën. ‘Nee, ik spreek niet met de pers.’ luidt de ondertitel van het artikel. Dat is meteen een moeite gespaard.

Maar zou de énige persoon in het land die kan berekenen welk bedrag van de inkomstenbelastingen naar de regio's wordt doorgestort wel een beetje goed op zichzelf passen?

Radio 1 Select