Over het dubbelleven van atheïstische chassidische joden

16 februari 2015
Dat religieuze overtuigingen en wetenschappelijke inzichten niet altijd met elkaar overeenstemmen, mag geen nieuw feit heten.

Dat iemands geloof in geopenbaarde waarheden al eens wankelt onder invloed van empirisch onderzoek en bewijsbare gegevens, ook niet.

Mensen met een ultra-orthodoxe geloofsbelijdenis hebben doorgaans weinig last van het spanningsveld tussen geloof en wetenschap. Zij bestuderen geen natuurkundige geschriften. Of ze bedenken pseudo-wetenschappelijke verklaringsmodellen voor het onstaan van het universum, de aarde en het leven.

Maar wat als een belijder van het chassidische jodendom onder invloed van wetenschappelijke bevindingen toch van zijn geloof valt?

Dan rest hem weinig anders dan een dubbelleven, zo blijkt uit het verhaal van de Amerikaanse chassidim Solomon.

Een chassidim is opgegroeid in een besloten gemeenschap die weinig of geen uitstaans heeft met de rest van de samenleving. Een leven als seculiere jood in de 'gewone' maatschappij' blijk geen optie. En binnen de chassidische gemeenschap uitkomen voor je atheïsme al helemaal niet.

Benieuwd of Ludo Abicht atheïstische chassidim kent.