Over het (onaantastbare) vermogen van de Griekse Kerk

27 september 2011

Het was andermaal een 'cruciale dag' voor Griekenland, en er volgen er nog deze week. De eerste klip is genomen, het Griekse parlement heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe belasting op onroerend goed. Dat zou 2 miljard euro aan extra inkomsten moet opleveren.

Wie grotendeels onder de nieuwe inkomstenbelasting uitkomt is de Grieks-Orthodoxe kerk. Daar valt nochthans - om het populistisch te zeggen - heel wat te rapen. Een week of twee geleden lazen we in Le Monde een interessant artikel over de omvang en de onaantastbaarheid van het vermogen van de Griekse kerk. En over de innige banden tussen kerk en staat en de invloed van de kerk op de Griekse politiek.

Een paar feiten en bedenkingen:

  • De orthodoxe kerk is verankerd in de Griekse grondwet. Wat zeggen we? De grondwet is geschreven "in naam van de heilige drievuldigheid".
  • Priesters zegenen een nieuwe regering.
  • De Kerk is na staat de tweede grondeigenaar van Griekenland.
  • De Kerk is voor 1,5% aandeelhouder van de Griekse centrale bank. Bisschop Theoklitos van Ioannina zetelt in de raad van bestuur.
  • Eind vorig jaar noemde de Heilige Synode in een pamflet dat in alle parochies werd de trojka IMF - Europese Commissie en de ECB een "buitenlandse bezettingsmacht".
  • Niemand weet zelfs bij benadering hoe vermogend de Griekse kerk is. Schattingen gaan van 700 miljoen euro tot het dubble van de Griekse staatsschuld.