Papyrus hyrus!

4 mei 2018

Zaterdag zit er een papyrologe aan onze keukentafel. Dat is heel bijzonder want er zijn er maar tweehonderd in de hele wereld. Papyrologen bestuderen papyrus. Dat is papier gemaakt van papyrus. Uit de tijd van de oude Egyptenaren.

Je zou denken: er zijn zo weinig papyrologen want er zal wel niet veel papyrus meer over zijn. Je mag er nog niet naar kijken of het is al kapot. Maar het gekke is: de papyrologische archieven zitten propvol.

Er zijn massa’s teksten bewaard gebleven uit de tijd van farao’s. Woestijnzand blijkt een uitstekend conserveringsmiddel. We weten dus wat die Egyptenaren dachten en deden. We hebben het op papier staan. Enfin, op payrus. Boodschappenlijstjes, boze brieven van bedrogen echtgenoten, zonnige groetjes uit de woestijn… we kunnen het allemaal gewoon meelezen.

Dat is wat Valerie Wyns aan de KU Leuven doet. En dat is waar ze zaterdag aan onze keukentafel over komt vertellen.