Parket wil Van Langenhove voor rechter wegens schending racisme- en wapenwet, Kamerlid wil in rechtbank "naam zuiveren"

21 januari 2021
© Bruno Fahy (Belga)
Het parket in Gent vraagt om Kamerlid Dries Van Langenhove te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op de racismewet en de wapenwet. Het heeft daarom aan het parlement gevraagd om zijn onschendbaarheid als parlementslid op te heffen. Er liep een onderzoek naar Van Langenhove en enkele andere leden van de uiterst-rechtse groepering Schild & Vrienden, na onder meer mogelijk racistische berichten in besloten chatgroepen.

Al zo'n twee jaar voert het gerecht in Oost-Vlaanderen een onderzoek naar Dries Van Langenhove, oprichter van de uiterst-rechtse groepering Schild & Vrienden, en enkele andere leden. Nu is de eindvordering van het parket dus klaar. Het parket wil Van Langenhove voor de rechter zien, voor inbreuken op de racismewet en de wapenwet. Het parket vraagt ook voor enkele andere leden de vervolging, wegens dezelfde inbreuken maar daarenboven wegens schending van de negationismewet.

Het parket vraagt dus de vervolging, maar beslist voor alle duidelijkheid niet zelf of Van Langenhove voor een rechter zal moeten komen. Die beslissing ligt uiteindelijk bij de raadkamer of eventueel de kamer van inbeschuldigingstelling.

Bovendien heeft de procureur-generaal, opdat Van Langenhove vervolgd kan worden, een verzoek tot opheffing van de onschendbaarheid overgemaakt aan het parlement. Van Langenhove legde kort na zijn inverdenkingstelling de eed af als federaal parlementslid. Hij is verkozen als Kamerlid op een lijst van Vlaams Belang. Daardoor geniet hij nu parlementaire onschendbaarheid, wat betekent dat een parlementslid niet zomaar aangehouden kan worden of voor de rechter gebracht kan worden. Daar is toestemming voor nodig van het parlement. Dat wordt hier nu dus gevraagd voor Dries Van Langenhove.

Het dossier moet eerst besproken worden in de Commissie Vervolgingen, die Van Langenhove moet horen en dan een aanbeveling doet voor het parlement. Mogelijk zou dat voor eind februari zijn. De aanbeveling moet dan met een gewone meerderheid in het gehele parlement goedgekeurd worden.

Van Langenhove wil voor de rechter verschijnen: "Mijn naam zuiveren"

Dries Van Langenhove zelf heeft er geen probleem mee dat zijn parlementaire onschendbaarheid zou worden opgeheven en is naar eigen zeggen vragende partij daarvoor. Of hij ook effectief voor de rechter zal moeten verschijnen, daar zal de raadkamer over beslissen.
“Ik hoop dat het zeer snel voor de rechtbank zal komen en dat mijn naam en de naam van vele mensen rondom mij eindelijk kan worden gezuiverd”, reageert het Kamerlid. Volgens Van Langenhove staat er in het dossier niets strafbaar. “Het pleit ons over de hele lijn vrij”, klinkt het.

Van Langenhove haalt ook andermaal uit naar de media, maar ook naar het gerecht. “Ik denk dat er in Vlaanderen niemand is die zo naïef is om te beweren dat de VRT en de rechtbanken volledig neutraal en onafhankelijk zijn. Ik hoop dat de rechters in eer en geweten zullen handelen en op die manier op basis van het onderzoek mij zullen vrijspreken.”

Het onderzoek naar Schild & Vrienden startte na een reportage van het duidingsmagazine "Pano" over Schild & Vrienden, in september 2018. Daarin was te zien hoe, in besloten chatgroepen, mogelijk racistische, antisemitische en seksistische beelden door de leden van de groepering werden gedeeld.

In juni werd Van Langenhove na verhoor officieel in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter. Eerder waren bij hem thuis en andere leden van Schild & Vrienden verschillende huiszoekingen gehouden. Onder meer de computer van Van Langenhove werd in beslag genomen. Van Langenhove werd vrijgelaten onder voorwaarden. Een van die voorwaarden was een geleid bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen, een museum over de vervolging van Joden, Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Langenhove zelf heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Wat houdt de parlementaire onschendbaarheid in?

In artikel 59 van de Grondwet staat te lezen dat parlementsleden, tijdens de zitting, niet kunnen worden aangehouden noch verwezen of rechtstreeks gedagvaard kunnen worden voor een hof of een strafrechtbank, zonder de toestemming van de assemblee waartoe zij behoren. Die bescherming geldt niet in geval van betrapping op heterdaad. De parlementaire onschendbaarheid is een waarborg voor de vrije uitoefening van het ambt van parlementslid.

Dat er gevraagd wordt om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van een parlementslid, is niet erg uitzonderlijk. Het gebeurt bijvoorbeeld ook voor snelheidsovertredingen. Tijdens deze legislatuur, zittingsperiode van het huidige parlement, gaat het nu om het vierde dossier.

Beluister het gesprek met Helen Goedgebeur in 'De Wereld Vandaag': 

Beluister het gesprek met Barbara Pas in 'De Ochtend': 

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag' & 'De Ochtend'