"Pedagogisch begeleiders doen leerkrachten twijfelen"

2 september 2018
De laatste tijd wordt er fel gediscussieerd over de kwaliteit van het onderwijs. Zijn we nog wel goed bezig in onze Vlaamse klassen? In ‘De Ochtend’ vroegen we het aan twee Vlaamse Parlementsleden uit de commissie onderwijs: Koen Daniëls (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V).

“We mogen niet doemdenken over ons onderwijs, maar we moeten wel opletten dat we niet alles relativeren”, vertelt Koen Daniëls. “Want we zien duidelijke trends. Internationale onderzoeken én onze leerkrachten trekken aan de alarmbel over de algemene kennis van Vlaamse leerlingen. Die gaat te hard achteruit. Als je iemand wil reanimeren, bijvoorbeeld, moet je niet alleen de handelingen kunnen uitvoeren, maar ook de volgorde van de stappen uit het hoofd kennen.”

Ook Kathleen Helsen benadrukt dat we “in de top van het onderwijs blijven staan”. “Maar we gaan inderdaad op sommige vlakken achteruit. Met de hervorming van het secundair onderwijs die volgend jaar ingaat, spelen we in op die moeilijkheden. Ook de lerarenopleiding en de inspectie hebben we hervormd. En van de scholen vragen we om voortdurend de effecten van hun onderwijs te controleren.”

Met de hervorming van het secundair onderwijs die volgend jaar ingaat, spelen we in op de moeilijkheden
Kathleen Helsen

Een ander probleem is de leesvaardigheid. Ook die vermindert, volgens Koen Daniëls. “De leesvaardigheid van leerlingen in Vlaanderen is ongeveer vergelijkbaar met die van leerlingen in Georgië. Dan moet je je toch vragen stellen. Momenteel moet alles ‘leuk’ zijn in de klas. Ook aan meer cognitieve zaken als spelling of grammatica moeten leerlingen minder tijd spenderen. Dat soort richtlijnen komt vaak van pedagogisch begeleiders en leerplannen, die leerkrachten doen twijfelen, ook aan het belang van kennis. Daar verzetten we ons met N-VA tegen. Ik ben blij dat de kinderen nog altijd weten dat het de Schelde is die Antwerpen van Oost-Vlaanderen scheidt, en dat ze dat niet moeten opzoeken op hun smartphone.”

“We hebben in het parlement duidelijk bepaald dat het een en-en-verhaal is”, repliceert Kathleen Helsen. “Leerkrachten moeten focussen op kennis, maar óók op vaardigheden. Daar zetten we met CD&V op in.”

Dezelfde kansen

Beide politici benadrukken dat álle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen. Helsen: “Leerkrachten moeten voldoende verwachtingen hebben voor alle kinderen, zowel de laag- als toppresteerders. Dat willen we met de recente hervorming realiseren.” 
Daniëls: “Gelijke kansen mogen anderzijds wel niet leiden tot gelijke uitkomsten. We kunnen niet van iedereen een ingenieur of een loodgieter maken. Sommige sociologen denken dat elke mens maakbaar is, dat is gewoon niet zo.”

Discussies

CD&V en N-VA zitten samen in de regering. Toch zijn de discussies soms hevig, en tweette N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren het onderstaande:

Kathleen Helsen reageerde: "Ik hoop dat we in de laatste acht maanden van de regering nog knopen kunnen doorhakken. We moeten bijvoorbeeld nog nieuwe eindtermen vastleggen. En hopelijk is de N-VA ook bereid om meer middelen op tafel te leggen voor het basisonderwijs.”

Herbeluister het gesprek in 'De Ochtend'