Peeters: "Brussel kan geen strenge geluidsnormen opleggen"

9 februari 2017
De Brusselse regering kan voorlopig geen strenge geluidsnormen voor vliegtuigen opleggen. Dat stelt federaal minister van Economie Kris Peeters (CD&V). Volgens hem zitten er procedurefouten in de Brusselse regelgeving. Daardoor kunnen de Brusselse geluidsnormen pas ten vroegste binnen 3 maanden ingevoerd worden. Peeters hoopt dat de partijen die tijd nemen om rond de tafel te gaan zitten. Bij de Brusselse regering wil voorlopig niemand reageren.

In een brief aan Brussels minister van Leefmilieu Céline Frémault (CDH) wijst Peeters erop dat zij heeft nagelaten om technische voorschriften aan te melden bij de Europese Commissie. Dat moest via het federaal kabinet van Economie passeren, via Peeters dus. Maar dat is niet gebeurd.

"Uit ons onderzoek is gebleken dat de regelgeving over geluidsnormen in Brussel enkele technische specificaties bevat. Die moeten worden aangemeld bij Europa en dat is niet gebeurd. Niet aangemeld betekent dat de normen niet kunnen worden toegepast", legt Peeters uit. Daardoor kan elke vliegmaatschappij met succes naar de rechter trekken om de normen aan te vechten.

Uitstel, geen afstel

De strengere geluidsnormen hadden op 1 januari al moeten ingaan, maar de Vlaamse regering had daartegen eerder al een belangenconflict ingeroepen. Omdat de normen strenger zijn, dreigen vliegtuigen namelijk uit te wijken naar routes boven Vlaams grondgebied.

Volgende datum was dan 21 februari, want dan loopt het belangenconflict af. Maar die datum zou nu door de procedurefout opnieuw worden verschoven. "Brussel moet de geluidsnormen nu opnieuw aanmelden. Dat moet 3 maanden voor de inwerkingtreding en kan verlengd worden tot 6 maanden. In die periode moet een standstill-periode worden ingesteld", aldus Peeters.

"Extra tijd gebruiken om tot vergelijk te komen"

Federaal minister Peeters hoopt nu dat de Vlaamse en Brusselse regering van die extra tijd gebruik zullen maken om tot een vergelijk te komen. "De posities zitten muurvast. Met deze belangrijke boodschap ga ik ervan uit dat men inziet dat die posities onhoudbaar zijn en dat men ervoor moet zorgen dat de luchthaven en de werkgelegenheid kan functioneren", klinkt het.

Het is nu uitkijken naar de reactie van het Brussels Gewest, dat volgens Peeters met een "groot probleem" zit. "Wat met alle boetes die in het verleden zijn opgelegd? De geluidsnormen en meting kunnen nu ook niet meer worden toegepast." Ook kijkt iedereen naar de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om een allesomvattende vliegwet op te stellen.

Bron: deredactie.be