Peeters wil dat ook ondernemingen vergoedingen van politici bekendmaken

14 februari 2017
Federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) wil dat elk bedrijf waarin de overheid een meerderheidsaandeel heeft, bekendmaakt hoeveel bestuurders er verdienen. Peeters wil daarvoor de wetgeving aanpassen, in de nasleep van de discussie over royale vergoedingen voor politici in intercommunales en onderliggende structuren.

Op dit moment ontsnappen vennootschappen doorgaans aan de controle die de overheid heeft op intercommunales. Ook nv's die als dochter zijn opgericht van zo'n intercommunale vallen zo onder de radar en zijn niet altijd even transparant.

Daar wil Peeters verandering in brengen. "Aangezien bepaalde bedrijven gefinancierd worden met publieke middelen lijkt het logisch dat deze bedrijven voldoende transparantie bieden op het vlak van de bedrijfsvoering en de beloning van de bestuurders", klinkt het op het kabinet van Peeters.

Concreet zouden vennootschappen waarvan de overheid 50 procent of meer van de aandelen bezit, in de jaarrekening moeten bekendmaken hoeveel hun bestuurders - waaronder politici - vergoed worden. "Dan is er volstrekte duidelijkheid voor de gemeenteraden en voor iedereen die kennis wil nemen welke vergoedingen aan wie zijn uitgekeerd", legt minister Peeters uit.

"Heel belangrijke stap"

Er bestaat al een wetgevend kader, zoals de Code Buysse en de Code Daems en er zijn ook een aantal bepalingen over transparantie in het Wetboek Vennootschappen. "Die zijn verdienstelijk, maar houden geen verplichte aangifte in", stelt minister Peeters. Hoeveel een bestuurder individueel verdient, wordt daardoor vaak niet bekendgemaakt.

"Als men dat bekendmaakt in vennootschappen waar intercommunales of andere overheden in participeren, dan denk ik dat we een heel belangrijke stap hebben gezet in datgene wat nog onvoldoende transparant is", aldus de CD&V-minister.

Peeters stelt nu voor om de wetgeving aan te passen. "Ik ga ervan uit dat iedereen meer transparantie wenst. Dit is een heel duidelijk voorstel. Ik ben ervan overtuigd dat ook de coalitiepartners dit een goede aanpak zullen vinden."