Kris Peeters: "Politici moeten verstandig omgaan met alcohol"

23 januari 2017
Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) wil duidelijke regels over alcoholgebruik in overheidsdiensten. In de privésector bestaat er al jaren een beleid rond alcohol- en drugspreventie en de minister wil die aanpak nu ook verplichten voor ambtenaren.

Een alcoholverbod komt er evenwel niet, aldus Peeters. "Het is in eerste instantie een preventieve aanpak, het voorkomen van het gebruik of het misbruik van alcohol. De werkgevers kunnen zelf een aantal voorstellen formuleren, al naargelang de specifieke werkomstandigheden die zich ook in de publieke sector kunnen voordoen."

Vorige week was er discussie over het schenken van gratis alcohol in de bar van de Kamer. De deontologische commissie van het parlement had na enkele incidenten geopperd om alcohol van de kaart te schrappen. De Vereniging voor Alcohol en Drugsproblemen (VAD) vond het een goed idee, voormalig parlementsvoorzitter Herman De Croo noemde de mogelijke afschaffing "ridicule verkleutering".