Peeters wil heroriënteringsfonds bankensector

3 oktober 2016
Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil dat de bankensector zijn verantwoordelijkheid neemt en een fonds creëert dat mensen die als gevolg van de digitalisering hun baan zijn verloren, helpt heroriënteren. Dat zei hij naar aanleiding van het aangekondigde banenverlies bij ING België en dochter Record Bank.

Dit is verschrikkelijk voor de mensen die het bericht krijgen dat hun job bedreigd is of dat ze zullen ontslagen worden. Maar het is natuurlijk ook heel slecht nieuws voor het creëren van banen, waar we als regering alles op alles zetten.

Peeters overlegt later vandaag met de ING-directie. Hij gaat ervan uit dat ING collectief ontslag zal inroepen, in het kader van de wet-Renault.

Het blijft een verschrikkelijk groot aantal mensen die dreigen hun baan te verliezen en we moeten horen hoe de directie dit in de praktijk denkt te kunnen uitvoeren.

Verantwoordelijkheid bankensector

Die herstructureringen in de bankensector hebben we zien aankomen. Er is de combinatie van het digitaal bankieren met de lage rentestand en met een aantal andere financiële verplichtingen. Wat hier is gebeurd, werd al een tijdje voorspeld, maar het is natuurlijk spijtig.

Peeters heeft Febelfin -de koepelfederatie van de banken- gevraagd om na te gaan hoe ze solidair kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld met een fonds, waarbij ze mensen die hun job verliezen door de digitale bankiersystemen kunnen heroriënteren. Kris Peeters sluit niet uit dat dat er nog andere banken zullen volgen.

Ik kijk ernaar uit hoe de banken die in het verleden met miljarden euro’s zijn geholpen, die verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat mensen die niet meer actief kunnen zijn in de bank door het digitaal bankieren toch herschoold worden en kansen krijgen in andere sectoren.

Peeters wijst op het grote aantal openstaande vacatures in Vlaanderen.

Er zijn zeker mogelijkheden, maar die mensen zullen zich moeten aanpassen en mogelijk nieuwe vaardigheden leren.

Over een eventueel brugpensioen voor de ontslagen werknemers van ING wil de minister zich niet uitspreken.

De huidige regeling voor het brugpensioen is ook van toepassing voor de banken, Maar ik denk dat het daarvoor nog te vroeg is.

Kris Peeters wil eerst het sociaal overleg afwachten.

Bron: deredactie.be en Radio 1