Pensioenbonus en 20 jaar werken voor minimumpensioen: topministers akkoord over pensioenhervorming

19 juli 2022
© Hatim Kaghat (Belga)
Het kernkabinet van de federale regering is het eens geraakt over een pensioenhervorming. Centraal in de deal staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen en de herinvoering van een pensioenbonus voor wie langer wil doorwerken. Aan het akkoord gingen wekenlange onderhandelingen vooraf, waarin vooral de PS de hakken in het zand zette.

Na ettelijke pittige onderhandelingsrondes en gisteravond nog een lang gesprek tussen premier Alexander De Croo en enkele PS-excellenties werd de pensioenhervorming van de federale regering rond middernacht alsnog afgeklopt.

Op tafel lagen nog drie concrete dossiers: de toegang tot het minimumpensioen, de invoering van de pensioenbonus en een maatregel om voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te zorgen. Het deeltijds pensioen en het vervroegd pensioen verdwenen de voorbije dagen van de onderhandelingstafel, net als de pensioenen bij Defensie en het rijdend personeel van de NMBS.

Het waren vooral de toegangsvoorwaarden voor het minimumpensioen die wrijvingen tussen de zeven partijen van Vivaldi veroorzaakten. Het ging daarbij concreet om het aantal gewerkte jaren, maar ook de zogenaamde gelijkgestelde periodes. Dat zijn periodes waarin niet effectief werd gewerkt, bijvoorbeeld wegens ziekte, maar die dan wel zouden kunnen meetellen. De PS was de partij die de toegang het ruimst wilde houden, terwijl andere partijen vooral de band tussen werken (en bijdragen) en het pensioen wilden versterken.

5.000 werkdagen

Volgens het akkoord moet je effectief 20 jaar minimum vier vijfde gewerkt hebben om recht te hebben op een minimumpensioen. Het gaat dan om jaren van 250 werkdagen. Die 20 jaar wordt trouwens in dagen uitgerekend, dus dat komt neer op 5.000 werkdagen.

Lees verder onder de tweet van Alexander De Croo 

De PS wist wel een ruime overgangsperiode te onderhandelen om rekening te houden met al verworven rechten. De grens van 5.000 gewerkte dagen om recht te hebben op een minimumpensioen geldt vanaf 1 januari 2024 (wanneer de hervorming ingaat) voor iedereen die 53 jaar en jonger is. Voor wie dan tussen 54 en 60 is, liggen de eisen voor het effectieve aantal gewerkte dagen lager.

Het minimumpensioen: hoe zat dat tot dusver?

In het regeerakkoord werd 2 jaar geleden afgesproken om het minimumpensioen op te trekken "richting 1.500 euro netto". Maar het blijft opletten met dat cijfer: dat bedrag krijg je namelijk alleen als je een volledige loopbaan van 45 jaar kunt voorleggen. Wie een onvolledige loopbaan heeft, ziet dat bedrag dus proportioneel dalen met het aantal jaren dat hij of zij minder gewerkt heeft. Stel dus dat je 30 jaar gewerkt hebt, dan heb je maar recht op 2/3 van dat bedrag.

Op dit moment bedraagt het minimumpensioen na een volledige loopbaan voor werknemers 1.504 euro bruto, zo laat het kabinet-Lalieux weten. Netto - dus zonder de bedrijfsvoorheffing - kom je vandaag dan uit op 1.423 euro. Door de komende welvaartsaanpassingen en indexeringen zou het netto minimumpensioen dan volgend jaar al boven de 1.500 euro kunnen liggen. Tegen januari 2024, wanneer de pensioenhervorming ingaat, ligt het zelfs op 1.628 euro.

Wie meer dan 5 jaar arbeidsongeschikt is, moet ook minder dan 20 jaar gewerkt hebben voor dat minimumpensioen. Volgens de PS is dat een manier om vrouwen, bij wie invaliditeit vaker voorkomt, te beschermen tegen uitsluiting van het recht op het minimumpensioen. Ook zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof en palliatief zorgverlof worden trouwens als daadwerkelijke arbeid beschouwd.

Bonus

De pensioenbonus, ooit afgeschaft door de vorige regering, keert ook terug. Die zal 2 tot 3 euro per dag bedragen voor wie niet vervroegd met pensioen gaat. Daarvoor moet je jaarlijks, gedurende maximaal 3 jaar, tussen de 300 en 500 euro netto extra pensioen kunnen krijgen. Het Planbureau moet de kosten daarvan wel nog verder uitrekenen.

Tot slot komt er ook wat extra pensioen bij voor wie in het verleden deeltijds gewerkt heeft, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen.

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook