Peter Wouters van beweging.net: "Geef burgers meer inspraak"

10 mei 2018
Het lijkt wel of de lokale politiek doof is voor inspraak van de burgers. Dat stelt Peter Wouters, de voorzitter van beweging.net, in zijn speech voor Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging. Hij roept lokale politici op om die inspraak mogelijk te maken.

"Rerum Novarum betekent letterlijk 'nieuwe dingen', en dat is eigenlijk ook wat we vandaag doen op dit feest: nieuwe kwetsbaarheden van mensen benoemen en werken aan verandering", stelde Peter Wouters van beweging.net. "Alleen: we leven vandaag niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. En dat is veel fundamenteler."

Zo heeft volgens Wouters de economische crisis haar sporen nagelaten en voor onrust gezorgd bij de hele bevolking. Ook zorgen de opkomst van de deeleconomie en migratie- en klimaatvraagstukken voor extra druk. Daarnaast verandert de samenstelling van het traditionele gezin, zijn er meer echtscheidingen en dreigen sommige mensen te vereenzamen.

Eens uw bolletje ingekleurd is, is uw werk gedaan en laat je de politiek met rust voor de komende zes jaar? Het tegengestelde is waar

"De boodschap van vandaag is dan ook dat we die onrust en onzekerheid willen erkennen", zegt Wouters. "Maar we willen ook meer doen. De goede oplossing ligt in meer samenwerking. En eigenlijk ligt dit veel meer in de aard van de mens, al vanuit onze eigen geschiedenis die ligt in de christelijke traditie. Werk samen, omdat je een verhaal deelt, een achtergrond van waarden en normen."

"Verkiezingen zijn start van inspraak"

Wouters vindt daarnaast dat vrijwilligers en burgers van lokale organisaties die willen meehelpen om het lokale beleid vorm te geven, "vandaag veel te vaak niet meer serieus genomen worden". "Vanuit rechtse hoek schermt men vaak met het 'primaat van de politiek': eens uw bolletje ingekleurd is, is uw werk gedaan en laat je de politiek met rust voor de komende zes jaar. Wel, het tegengestelde is waar: de verkiezingen zijn net de start van inspraak en geen eindpunt."

"We roepen onze organisaties en de burgers vandaag op om zich goed te organiseren", zegt Wouters. "Aan de lokale besturen vragen we uitdrukkelijk opnieuw te kiezen voor die lokale participatie en de adviesraden te herwaarderen. En Vlaanderen moet van de lokale ambtenaren de coach van die participatie maken. We hebben daarvoor trouwens een schitterend niveau ter beschikking: de provincie. Zij kan goede werkvormen verspreiden en begeleiden."

Aandacht voor de zwaksten

Ook roept Wouters op om aandacht te blijven geven aan de zwaksten in de samenleving. "Laat ons niet ophouden de gepaste aandacht te geven aan mensen en groepen die vandaag al te snel als 'profiteurs', 'onaangepasten' of 'fraudeurs' weggezet worden. Met iedereen rekening houden en de snelheid voor iedereen gepast maken is de beste manier om op de lange termijn een samenleving te behouden die voor een fundamentele zekerheid zorgt, ook als je pech hebt."

Bron: vrtnws.be en De Ochtend