Philippe De Backer sceptisch over vraag Facebook om strengere regels

1 april 2019
© Radio 1
Overheden kunnen niet in hun eentje toekijken op het doen en laten van internetbedrijven als Facebook en Twitter. Dat zegt minister van Digitale Agenda en Telecom Philippe De Backer (Open VLD) in een reactie op een column van Facebook-baas Marc Zuckerberg. Daarin vraagt Zuckerberg dat overheden strengere regels opleggen aan internetbedrijven, om de verspreiding van gewelddadige boodschappen, haat en fake news tegen te gaan.

Aanleiding voor de tekst van Zuckerberg waren de aanslagen in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Daar zond de dader minutenlang zijn moordpartij live uit op Facebook, en het internetbedrijf kreeg daar veel kritiek op. Eerder had topvrouw Sheryl Sandberg al aangekondigd dat Facebook ging bekijken hoe het zelf beperkingen kan opleggen aan livestreams.

Maar minister van Telecom Philippe De Backer is eerder sceptisch als Facebook zoiets aankondigt: "Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen," zegt De Backer in 'De Ochtend'. "Zij moeten zélf meer verantwoordelijkheid nemen. Hun hele businessmodel is gebouwd om heel veel data te verzamelen, om heel veel gegevens heel snel te verspreiden. En men heeft veel te weinig aandacht besteed aan het inbouwen van systemen om desinformatie, fake news en zaken zoals in Christchurch snel op te vangen en op te lossen."

GDPR en gedragscode

De Backer wijst er ook op dat er al veel maatregelen genomen zijn. "We hebben uiteraard de Europese GDPR-regels rond privacy, die nu in andere delen van de wereld overgenomen worden. En in december hebben we op Europees niveau ook al een gedragscode gemaakt. Die gaat onder meer over transparantie over advertenties, over dat haatboodschappen sneller off-line moeten, en ook over informatieverspreiding via de zogenoemde "bots". Dat zijn systemen die berichten verspreiden zonder tussenkomst van mensen. Bedrijven als Facebook zouden zichzélf moeten engageren om daar sneller tegen op te treden."

" Bij Facebook kunnen woord en daad al wel 's verschillen," voegt De Backer eraan toe. "Telkens als er weer een incident is, dan zeggen die grote bedrijven: we gaan iets veranderen. Maar net door dat businessmodel en de algoritmen die zo gemaakt zijn dat iedereen direct te zien krijgt wat hij leuk vindt, is het moeilijk om echt in te grijpen."

Maar de samenleving kan zélf ook veel doen om het probleem aan te pakken, zegt De Backer tot slot: "Vrije meningsuiting is essentieel in een democratie, dus je moet die demcocratie intern ook weerbaarder maken. Mensen leren hoe vals van echt te onderscheiden. Dat is een belangrijke taak voor het onderwijs en van de samenleving in het algemeen."

Beluister het gesprek met Philippe De Backer in 'De Ochtend':

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: