Philippe De backer: "Sommige aanvragen tot machtiging blijven gewoon liggen"

15 december 2016
Een boete op basis van uw nummerplaat, die is eigenlijk onwettig. Het Hof van Cassatie heeft dat in vier arresten geoordeeld. De politie schendt dus uw privacy. Dus vroeg Dennis Van Den Buijs aan Philippe De Backer, staatssecretaris voor Privacy, hoe dat komt.

Het heeft allemaal te maken met het unieke wettelijk systeem waarin er in België geopereerd wordt, zegt Staatssecretaris De Backer. Er is namelijk een heel brede basis waarop overheidsdiensten informatie kunnen uitwisselen, maar aparte gevallen moeten nog eens elk afzonderlijk in de privacy-commissie bekeken worden. Die commissie moet dan een machtiging uitvaardigen.

Het gevolg is, dat sommige aanvragen tot machtiging niet gebeuren.

En ook achteraf is er geen opvolging, volgens De Backer. Op die manier krijgen bepaalde diensten dus toegang tot informatie waartoe ze eigenlijk geen toegang zouden mogen hebben. Nog volgens De Backer zou dat systeem van machtigingen eigenlijk moeten afgeschaft worden. Of het nu mogelijk is om uw eigen boetes aan te vechten, wil De Backer vooralsnog niet kwijt, wel dat zowel DIV (Dienst Inschrijvingen van Voertuigen) als de politie had moeten weten dat deze data niet zomaar te delen waren.