"Pleegkinderen komen vaak uit een zorgelijke situatie, maar zijn geen zorgenkinderen"

6 oktober 2019
Dirk Vermaelen is artistiek directeur van Europalia. Hij en zijn partner vernamen dat er in ons land maar liefst 600 kinderen op zoek zijn naar pleegouders. Ze verlangden al langer naar een kindje en wilden graag een warm nest bieden aan één van die honderden kinderen.

Dirk Vermaelen heeft een pleegdochter van 3 jaar. Hij en zijn partner dachten eerst aan adoptie, maar dat impliceerde een lange wachttijd en bovendien wordt de leeftijd van het kind dan ook gekoppeld aan de leeftijd van de adoptie-ouders. Omdat ze een jong kind wilden kozen ze dan voor het pleegouderschap. 

Maar liefst 600 kinderen in ons land zijn op zoek naar pleegouders. Dirk en zijn partner wilden minstens één van hen aan een warm gezin helpen.

“Dat is een moeilijk parcours geweest. Eerst is er een screening door een aantal psychologen. Na 5 sessies zoeken ze een kind voor jou. Dat is snel gegaan. In september zijn we eraan begonnen en in januari was er een kind. De procedure is dus veel korter dan voor adoptie."

Toch was de eerste kennismaking met het kind een moeilijke confrontatie.

"Je kind zit in tehuis waar een tiental kinderen samen zijn. Er is maar 1 begeleider bij. Bij eerste kennismaking zit je dan 1 uurtje bij je kind. Het kind kan zich zo stilaan hechten. Want dat hechtinsproces is belangrijk.”

Ook structuur was cruciaal voor het kind. De pleegouders kregen het advies om zich de eerste maanden op te sluiten in een cocon.

"Toen we het kind voor eerst zagen had ze haar vuistjes op haar borst gekneld ter verdediging. Stilaan zijn die handjes dan opengegaan en is ze opengebloeid."

In principe blijft het pleegkind bij de pleegouders tot het meerderjarig is. Er is wel een maandelijks contact met de biologische moeder. Dat vindt plaats in aanwezigheid van de pleegouders, maar ook een psychologe en sociaal assistente zijn er bij.

"Dat is best confronterend. Het kind gaat dan wel beseffen waarom ze bij jou is en begrijpt stilaan waarom de biologische mama niet zo goed voor haar kan zorgen."

Dirk moest wel aan zijn pleegdochter vertellen dat ze 2 papa's heeft. Maar dat was geen probleem, want in haar klas zit ook een kind met twee mama's. 

"We kregen veel positieve reacties, maar er zijn toch ook mensen die het er moeilijk mee hebben dat 2 mannen een kind opvoeden. Maar we zorgen er ook voor dat er veel vrouwelijk aanwezigheid is."

Een belangrijke les die Dirk leerde was : 

De achtergrond van een pleegkind is vaak zorgelijk, maar dat maakt het nog niet tot een zorgenkind.

Beluister het gesprek in 'Touché':

Lees ook:

Lijst van artikels