Poetsen in keurig Nederlands

31 augustus 2016
Bezorg ons je motivatiebrief en cv per mail. Voor laaggeschoolde anderstalige nieuwkomers, is dat niet evident. Vluchtelingen willen werken, bedrijven bieden jobs aan. Maar toch lukt het vaak niet. Virginie Gyselinck, leerkracht Nederlands voor anderstaligen vertelt vanuit haar praktijkervaring wat er mis loopt.

Vluchtelingen die hier toekomen starten met veel goede moed aan hun cursus, zo zegt leerkracht Virginie. Ze willen werken en geld verdienen zodat het gezin dat ze moesten achterlaten, kan overkomen. Jammer genoeg raken ze vaak ontmoedigd door al de muren waar ze op stuiten.

Er zijn veel initiatieven en welwillendheid op alle fronten. Alleen gaan die te vaak uit van voorkennis en zijn ze op maat van hoger geschoolden. Laaggeschoolden die willen solliciteren, moeten een cv opstellen en een mail versturen. En dat in schrijftaal, terwijl ze nog maar net de bagage hebben om een praktisch gesprek te voeren. Hetzelfde probleem doet zich trouwens voor met allerhande formaliteiten die je als nieuwkomer moet vervullen.

Misschien moeten we alles gewoon wat praktischer maken, zo vindt Gyselinck. In plaats van formele trajecten eerder stages en ervaringsgericht leren op de werkvloer organiseren, liefst met de gepaste coaching. En dat dan combineren met lessen in de namiddag. Ten slotte moeten bedrijven ook hun eisen realistischer maken. Moeten we echt van een poetshulp verwachten dat die tweetalig is?