"Politici moeten niet bankieren en bankiers moeten niet aan politiek doen"

20 juni 2016
Er komt een onderzoekscommissie naar de zaakjes van Optima. Bij de problemen van Dexia was dat niet het geval. Groen voorzitsters Meyrem Almaci is dan ook tevreden dat in dit geval de geesten gerijpt zijn, want het is nu écht tijd voor operatie 'schoon schip' volgens haar. Wat er onderzocht moet worden, vertelde ze in De wereld vandaag aan Ruth Joos.

Belangrijkste punt is de belangenvermenging. Te veel politici hebben volgens haar invloed in financiële instellingen en andersom. "Ik kan mij dan ook niet van de indruk ontdoen dat er bij de inval van de BBI, tijdens een onderzoek naar belastingsontwijking, sprake is van politieke druk. Is dat bijvoorbeeld ook gebeurd bij de nationale bank en de toezichthouders?"

Een vorige commissie deed al heel wat aanbevelingen over belangenvermenging, maar nu rijst de vraag of die bewust niet doortastend genoeg gedaan zijn.

De vorige commissie zegt duidelijk dat er rekening gehouden moet worden met de deskundigheid en voorgeschiedenis van bestuurders.

"In het geval van Piqueur waren er al een aantal tekenen aan de wand. Zijn de maatregelen die al beslist waren om dit vermijden, ook effectief toegepast? Wat is er bovendien extra nodig? Waarom wou men vroeger nooit doortastend genoeg zijn in die aanbevelingen?"

"We kennen de kwaal en weten eigenlijk welke remedie ze kan gebruiken, vandaar dat ik spreek van operatie 'schoon schip'. De toenmalige meerderheid heeft dat nooit gewild en we zien dat de huidige meerderheid ook aan politieke benoemingen doet."

We gaan dit verhaal nooit kunnen oplossen als we geen paal en perk stellen aan die belangenvermenging.

"Wij doen nu al een aanzet met het voorstel om een bankierseed in te voeren. Die kan preventief duidelijk maken dat er ook een individuele verantwoordelijkheid ligt bij de CEO's. We moeten niet wachten op de resultaten van de onderzoekscommissie om dat in een wet om te zetten," vindt Almaci.