Politiek correcte orders in Oostenrijks leger

22 oktober 2015
Het Oostenrijkse ministerie van defensie heeft een politiek correct taalhandvest uitgegeven, dat het taalgebruik in het leger meer vrouwvriendelijk en minder discriminerend zou moeten maken.

Zo zijn de woorden 'Mannschaft', 'Jemand' en 'Jeder' voortaan niet meer toegestaan en ook het woord 'Ausländer' wordt verbannen. Verder geldt vanaf nu het zogeheten 'Titanicprincipe': als je mannen én vrouwen aanspreekt, zet je de vrouwen eerst.

Enige uitzondering: de namen van de graden in het leger blijven - op de expliciete vraag van ook de vrouwen in het leger - ongewijzigd.

Maar waarom is dit handvest eigenlijk nodig? En hoe wordt het ontvangen door de Oostenrijkse legertop en de soldaten en soldatinnen (zoals we in Oostenrijk dus zouden moeten schrijven)? Zal de toepassing ervan gecontroleerd worden? En zo ja, wat gebeurt er met de eventuele overtreders?