"Politieke partijen adverteren steeds meer op sociale media in aanloop naar verkiezingen"

22 december 2016
De verkiezingen zijn nog veraf maar de politieke partijen zijn nu al zeer geïnteresseerd in jouw doen en laten op het internet.

Politieke partijen verschuiven hun verkiezingscampagne steeds meer naar sociale media. De reden daarvoor ligt voor de hand volgens Kristof Jacobs, professor politicologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Facebook volgt immers je doen en laten op het sociale medium en het is via Facebook dat politieke partijen te weten komen wat jij allemaal doet online. 

Politieke partijen gaan gericht adverteren op sociale media om zo sneller het juiste doelpubliek te bereiken.

Het verdienmodel van Facebook bestaat er uit dat het de gegevens van zijn gebruikers gaat verkopen aan adverteerders, in dit geval dus de politieke partijen. Hoe meer tijd je dus doorbrengt op Facebook, hoe makkelijker het is voor partijen om je te bereiken stelt Jacobs. Een politieke partij kan dan met al die data communicatie op maat gaan ontwikkelen. Wat wel opvalt volgens Kristof Jacobs, is dat we steeds meer weten over steeds minder mensen. Mensen posten minder op Facebook terwijl Facebook wel steeds meer data probeert te verzamelen. 

Diezelfde partijen mobiliseren hun achterban ook steeds meer om actie te voeren op sociale media. Hierdoor kan er een beeld ontstaan van een bruisende en levende partij. Door dit te doen proberen partijen vooral de klassieke media en opiniemakers te beïnvloeden door een vertekend beeld te tonen.