"Populisten zijn gevaarlijk voor de democratie"

22 februari 2017

Amnesty International waarschuwt voor het wereldwijd oprukkende populisme, dat de mensenrechten in gevaar brengt. De organisatie wijst naar Trump, de Brexit, naar Hongarije en andere landen. Volgens Stefan Rummens, politiek filosoof aan de KULeuven dienen we die waarschuwing niet in de wind te slaan. 

"De populist ziet zich als spreekbuis van één groep, die homogeen is. Populisme bevordert het wij-zijdenken. Het is van alle tijden, maar wordt steeds erger."

Populisten vinden niet dat iedereen gelijk is. In het democratisch proces zelf, zijn ze ook erg onverdraagzaam voor kritiek. Iedereen die tegen hen is, is per definitie een tegenstander van het volk.
Stefan Rummens

De roep om dat populisme komt er omdat mensen zich niet meer kunnen vereenzelvigen met de traditionele partijen. "Het is dus belangrijk die roep niet te negeren," zegt Rummens, "partijen moeten de kiezers zelf zeer ernstig nemen."