Presidentskandidaten Trump en Biden herhalen hun bekende standpunten tijdens een vrij mak debat

23 oktober 2020
Foto: WSJ
Het tweede en laatste debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden is totaal anders verlopen dan het vorige enkele weken geleden. Trump en Biden hebben blijkbaar geleerd dat het publiek niet enthousiast was over de erg agressieve toon van het eerste debat. Bekende standpunten werden herhaald zonder dat de kandidaten echt in de clinch gingen.

Twaalf dagen voor de verkiezingen in de Verenigde Staten kwam het er voor beide kandidaten vooral op aan om blunders te vermijden en dat lijkt gelukt. Beide kandidaten leken begrepen te hebben dat het publiek de scheldpartij van enkele weken geleden niet gesmaakt heeft.

Het debat verliep mak, zowel qua vorm als inhoud. Beide kandidaten herhaalden bekende standpunten en vermeden elk een "knock out". Biden, die voorstaat in de peilingen, moest vooral blunders vermijden en deed dat ook. Trump toonde zich bedaard, bij momenten vriendelijk en poogde een presidentiële indruk na te laten.

Corona: veel levens gered of verloren

Opvallend beeld: Joe Biden stapte het podium op met een mondmasker, al nam hij dat meteen weer weg. Trump droeg geen masker. Nog een beeld: Biden keek tijdens het debat heel vaak naar de camera (dus naar de kiezer), Trump deed dat niet of nauwelijks, maar hij liet erg vaak de namen vallen van staten als Pennsylvania en Ohio, de staten waar wellicht de verkiezing beslecht zal worden.

Trump verdedigde zijn aanpak van de coronacrisis en zei dat hij daarvoor lof krijgt uit andere landen. Volgens Biden is er echter totaal geen aanpak en heeft Trump gefaald met 220.000 doden in de VS tot gevolg. Trump beloofde dat er tegen het eind van het jaar een vaccin zal zijn. Biden zag eerder "een donkere winter" waarbij maskers en "'social distancing" absoluut nodig zullen blijven.

"Jij krijgt veel geld uit het buitenland"

Iets vinniger ging het eraan toe toen het over nationale veiligheid ging. Trump verweet Biden dat hij en zijn familie (waaronder zijn zoon Hunter) veel geld gekregen hebben uit Oekraïne, China en Rusland en vroeg zich af wat ze daarvoor hebben moeten doen. Wie echter gehoopt had op "a smoking gun" of nieuwe onthullingen over de zoon van Biden, kwam bedrogen uit. Biden zei dat hij nooit "een penny" uit het buitenland heeft gekregen en wees erop dat het Trump is die bankrekeningen in China heeft en daar belastingen betaalt, wat hij niet of nauwelijks doet in de VS.

"Landen die zich moeien in de kiesstrijd zullen een prijs betalen"

Noord-Korea dan: volgens Trump is door zijn ontmoeting met Kim Jong-un een oorlog vermeden; Biden verweet de president dat die aanpapt met "schurken" zoals Kim Jong-un in Noord-Korea. Die laatste heeft nu meer nucleaire capaciteit en raketten dan vier jaar geleden, luidde het.

Biden had wel een waarschuwing: hij beloofde dat landen als Rusland, Iran of China "een prijs zullen betalen omdat ze zich in de Amerikaanse verkiezingen mengen". Hij verweet Trump dat die daar niets tegen onderneemt. De president herhaalde dan weer dat een "geldverslindend onderzoek" naar zijn banden met Rusland een "politieke heksenjacht " was die niets heeft aangetoond.

"De beurs stort in als Biden president wordt"

Ook inzake de economie werden bekende standpunten herhaald, voor of tegen Obamacare, de werkloosheid, de beurzen en dergelijke. Trump waarschuwde de kiezers dat "de beurs zal instorten" als Biden verkozen wordt. "Waar ik vandaan komt in Scranton in Pennsylvania... leven de mensen niet van de aandelenmarkt", sloeg Biden terug. (Opnieuw valt hier de naam Pennsylvania, nvdr.)

Trump scoorde wel een punt toen hij Biden verweet dat die nu plots grote plannen heeft, maar vroeg zich af waarom die dat allemaal niet gedaan had toen hij acht jaar lang vicepresident was onder Barack Obama.

"Migrantenkinderen worden goed verzorgd"

Wellicht minder goed viel de uitspraak van Trump dat de kinderen van illegale migranten die gescheiden werden van hun ouders "goed verzorgd worden" in "erg propere instellingen". Veel Amerikanen herinneren zich wellicht de beelden van huilende kinderen in kooien, een gevolg van de harde aanpak van migratie in 2017 en 2018. De foto's over kooien dateren volgens Trump uit de periode onder Obama (toen Biden vicepresident was), maar hij kon die bewering niet staven.

"Dit is gewoon crimineel", zo omschreef Biden de scheiding van ouders en kinderen. Hij beloofde om elf miljoen buitenlanders die zonder documenten in de VS verblijven, de mogelijkheid te geven om de nationaliteit te verkrijgen. Het gaat om de zogenoemde "dreamers", mensen die als kind illegaal de VS zijn binnengekomen en die Trump wil terugsturen naar een land dat ze niet kennen.

"Institutioneel racisme in Amerika"

"Black lives matter" kon ook niet ontbreken op het debat. Biden sneerde sarcastisch naar Trump als "die Abraham Lincoln daar" toen die beweerde dat hij meer voor zwarten gedaan heeft dan gelijk welke andere president. "Er is institutioneel racisme in Amerika, dat is een feit", aldus Biden.

De Democraat Biden zal wel in het defensief toen Trump wees op diens steun voor een wet tegen de criminaliteit in 1994 waardoor veel meer zwarten in de gevangenis beland zijn. Biden erkende dat dat een fout is geweest. De zwarte kiezers kunnen cruciaal zijn in de verkiezingen en Trump vermeed deze keer om sympathie te laten blijken voor extreemrechtse blanke groeperingen.

"Horen jullie dat, Texas, Pennsylvania...?"

"We stappen meteen opnieuw in het Klimaatverdrag van Parijs als ik president wordt", beloofde Joe Biden. Hij beloofde een grootscheeps plan om de VS te doen overschakelen weg van fossiele brandstoffen naar duurzame en groene energie. Dat zal bovendien economische groei en veel banen tot stand brengen, maakte Biden zich sterk.

Trump sloeg terug: "Biden gaat de olie-industrie kapotmaken. Horen jullie dat in Texas en Pennsylvania?". Dat zijn cruciale staten in de verkiezingen en staten met olie-industrie, iets waar Trump natuurlijk zijn aanhang wil mobiliseren.

Of dit debat nu veel onbesliste kiezers overtuigd heeft, is echter twijfelachtig. Zeker 46 miljoen Amerikanen hebben hun stem al uitgebracht, in kieslokalen of per post en dat is veel meer dan ooit tevoren.

Björn Soenens keek naar het debat

Bron: vrtnws.be en De ochtend