"Profileringsdrang N-VA ondermijnt werk van regering"

4 mei 2018
De regering gaat de volgende jaren stevig moeten besparen in de begroting als we het tekort structureel willen terugdringen, zegt CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy. "Moeilijke beslissingen, maar die vragen vertrouwen, en dat is er niet. Door de profileringsdrang van de partijen, vooral van de N-VA. Theo Francken lijkt wel het testbeeld van de nieuwssites, elke dag een foto met nieuwe verklaringen."

Volgens de Europese Commissie daalt de overheidsschuld in ons land tegen volgend jaar tot 100,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Waarmee ons land op het laagste schuldniveau sinds 2011 komt. We hangen net boven de magische grens van 100 procent. Goed nieuws dus. Of niet?

"We komen van een schuldgraad van 107-108 procent, we zijn wat dat betreft op de goede weg, maar toch kwam de Commissie ook met een waarschuwing. Het begrotingstekort, dat onder deze regering fors verminderd was van 3 naar 1 procent van het bbp, zal weer toenemen", zegt CD&V-Kamerlid en voorzitter van de commissie Financiën en Begroting Eric Van Rompuy in De Ochtend. "In plaats van naar een evenwicht te gaan, wat de bedoeling was, zien we terug een verslechtering. Ook de Hoge Raad voor Financiën in ons land zegt dat."

Dat heeft volgens Van Rompuy deels te maken met de taxshift, "die positief is voor de economie, maar niet helemaal gefinancierd was, wat voor een stuk verklaart dat het tekort weer stijgt. Iets wat wij een paar maanden geleden niet hadden verwacht. Een tweede element: de vermindering van 3 naar 1 procent is voor de helft te danken aan lagere rente, een betere conjunctuur, een hogere werkgelegenheid. Als de rente weer stijgt en de conjunctuur weer afneemt, zitten we opnieuw met het structurele probleem van de begroting."

"Stevig snoeien in de begroting"

De Hoge Raad voor de Financiën, de begrotingswaakhond van de regering zeg maar, zegt dat we in 2019-2020 zeker 4 tot 5 miljard euro zouden moeten besparen in de begroting, willen we naar een evenwicht gaan. "Ik zou zelfs eerder 6 miljard zeggen."

In naam van de volgende generaties gaan we fors moeten besparen, zegt Van Rompuy. "Het is de opdracht van de regering om een erfenis na te laten aan wie na ons komt. Hoe langer we wachten om naar een evenwicht te gaan, hoe moeilijker dat wordt. Die tekorten gaan later wel moeten worden terugbetaald."

De regering gaat de volgende jaren dus stevig moeten snoeien in de begroting, vindt Van Rompuy.

Moeilijke beslissingen nemen veronderstelt vertrouwen, maar dat is er niet. Die profileringsdrang creëert wantrouwen

"N-VA gebruikt regeringsbeleid om zich te profileren"

Moeilijke beslissingen dus, maar volgens Van Rompuy wordt dat bemoeilijkt door de verkiezingen. "Gemeenteraadsverkiezingen wegen meer dan vroeger op het nationale beleid. Je hoeft maar elke dag de krant open te slaan en je ziet hoe de partijen zich profileren. Zeker de N-VA, die voortdurend, elke dag opnieuw, de koppen haalt. Het is een partij die het regeringsbeleid gebruikt om zich te profileren. En dat creëert wantrouwen."

"Bart De Wever is een partijvoorzitter die zich systematisch profileert, Jan Jambon en Theo Francken profileren zich in Brussel... Als je de nieuwssites bekijkt, lijkt Francken wel een nieuw testbeeld te zijn. Elke dag een foto met nieuwe verklaringen."

"Moeilijke beslissingen nemen veronderstelt vertrouwen, maar dat is er niet. Die profileringsdrang creëert wantrouwen, en zo kan je geen maatregelen nemen."

Bron: vrtnws.be en De Ochtend