Terugschroeven sociale rechten nieuwkomers in regeerakkoord

01/10/19 17:22 (duur: 06m 25s)

Freek Louckx, professor sociale zekerheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen, plaatst enkele kanttekeningen bij het luik Inburgering en Integratie in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Het bestaande niveau van bescherming mag niet zomaar naar beneden worden gehaald, stelt hij. Louckx sluit nieuwe procedures bij het Grondwettelijk Hof dan ook niet uit.

De speler is aan het laden ...

Radio 1 Select - Luister naar de meest recente fragmenten