"Psychologische hel voor adoptieouders door slechte afspraken Reynders en Vandeurzen"

3 augustus 2016
In Oeganda zitten enkele Belgische families al enkele weken vast met hun adoptiekind omdat ze geen visum krijgen van de Belgische ambassade. Oorzaak is grote onduidelijkheid over een nieuwe - strengere - adoptiewet in het Afrikaanse land. Nochtans hadden de bevoegde diensten in ons land de ouders laten vertrekken naar Oeganda om hun kind op te halen, in de veronderstelling dat alles in orde was.

Negen Belgische families kregen eind mei van Kind en Gezin te horen dat ze mochten vertrekken naar Oeganda om daar hun adoptiekinderen op te halen. "De mensen zijn zeven jaar bezig geweest met de procedure en hebben de wetgeving tot op de letter gevolgd", zegt Lorin Parys, die de zaak op de voet volgt.

Probleem: in Oeganda werd op 2 juni een nieuwe adoptiewet van kracht. Voortaan moeten kandidaat-adoptieouders een jaar lang in Oeganda verblijven vooraleer ze een kind kunnen adopteren. De vraag is of dat ook zou gelden voor de betrokken lopende Belgische dossiers.

"Voor de tien kinderen waarvoor de procedure al was opgestart, heeft het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) op 20 mei een uitzondering toegestaan", laat Kind en Gezin weten. "Voor al deze kinderen werd een bijkomend onafhankelijk onderzoek gevoerd om na te gaan of alle adoptievoorwaarden vervuld waren. Het VCA had te horen gekregen dat de lopende aanvragen nog volgens de oude procedure zouden kunnen verlopen."

Toch krijgen de ouders geen visum van de Belgische ambassadeur in Oeganda. Kennelijk is er nu toch onzekerheid over welke wet moet worden toegepast. Sommige ouders zitten zo al drie weken langer dan voorzien vast in het land. "Zij staan financieel en psychologisch onder een gigantische druk en kunnen het nog nauwelijks aan", zegt parlementslid Parys, die met sommige ouders in contact staat.

"Speelbal in strijd tussen Belgische en Vlaamse instanties"

Oegandese rechters hebben nochtans al geoordeeld dat de nieuwe wetgeving niet van toepassing kan zijn op de lopende zaken. "Maar de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft zelf rechtsonzekerheid gecreëerd", stelt Lorin Parys. "Onze Belgische ambassadeur heeft zelf een hogere rechter in Oeganda gevraagd of het vertrek van de eerste drie kinderen naar België wel rechtsgeldig is." En in die brief lijkt de hogere rechter te zeggen dat de kinderen niet mogen vertrekken.

"Nochtans wisten we allemaal op voorhand al dat dit er zat aan te komen", zegt Parys. In april nog stelde de N-VA-politicus een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Toen zei de minister mij dat hij overleg had gepleegd met Buitenlandse Zaken en dat alles in orde was." Volgens Lorin Parys zijn er "slechte afspraken" gemaakt tussen minister Vandeurzen en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). "Zij moeten - het kan me niet schelen of ze met vakantie zijn - samenzitten en met de Oegandese autoriteiten tot een diplomatieke oplossing komen. Het driebanden moet stoppen en het helpen van die kinderen en ouders moet beginnen."

Ook de betrokken adoptieouders zelf slaan een noodkreet. "Wij gaan ervan uit dat als VCA toestemming geeft voor een afreis, er gestroomlijnde samenwerking is tussen de verschillende verantwoordelijke Vlaamse en federale instanties. Wij constateren echter dat er nog steeds ruis zit op die samenwerking. Laat ons niet de speelbal worden van een door de Belgische ambassade in gang gezette strijd tussen Belgische en Vlaamse instanties."

Kabinet Vandeurzen: "Geen ruis op de samenwerking"

Volgens het kabinet Vandeurzen zit er geen ruis op de samenwerking tussen de verschillende actoren. "Er is heel veel overleg geweest en de nodige adviezen waren positief. Vandaar dat de beslissing genomen is om de ouders te laten vertrekken."

VRT

Daar leggen ze nu de bal in het kamp van Buitenlandse Zaken. "Zij moeten nu de nodige stappen ondernemen, een juist advies geven en bij de ambassadeur moeten de nodige dingen gebeuren", aldus kabinetsmedewerker Mark Vos.

"Minister Vandeurzen heeft vorige week nog een brief geschreven naar minister Reynders waarin de situatie wordt uitgelegd en wat de adviezen waren. Wij volgen dit van nabij op want het is heel belangrijk dat dit snel wordt opgelost voor de betrokken ouders."

Het VCA van zijn kant is naar eigen zeggen "heel ongerust over de situatie van de kinderen en hun ouders en hoopt dat de verschillende partners de ernst van de situatie inzien zodat er snel een oplossing uit de bus komt".