Raadpleging huisarts via telefoon of videoverbinding niet langer gratis

1 augustus 2022
Vanaf augustus is een telefonische consultatie of een videogesprek met je huisarts niet langer gratis, maar moet je enkele euro's remgeld betalen.

Als je je huisarts raadpleegt via de telefoon of met een videoverbinding, dan zal dat vanaf augustus enkele euro's kosten. Dat hebben het Riziv en minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekendgemaakt.

Tijdens de coronapandemie had het Riziv een terugbetalingsregeling uitgewerkt, waarbij artsen 20 euro per telefonische raadpleging konden aanrekenen, volledig ten laste van het ziekenfonds, dus niet van de patiënt. Dat systeem verandert nu. De patiënt zal enkele euro's uit eigen zak moeten betalen.

Voor een telefonische consultatie mogen artsen 10,38 euro aanrekenen. Daarvan moet de patiënt 2 euro betalen; de rest vergoedt het ziekenfonds. Voor een videogesprek bedraagt het honorarium 23,06 euro, waarvan 4 euro remgeld voor de patiënt. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt in beide gevallen maar 1 euro. Er is geen beperking van het aantal consultaties op afstand.

Het ziekenfonds betaalt wel niet alle raadplegingen op afstand terug. Er zijn vier voorwaarden:

  • de patiënt moet al eerder bij die dokter zijn geweest of doorverwezen zijn door een andere arts
  • de telefonische of videoconsultatie gebeurt op verzoek van de patiënt
  • de arts moet tijdens het gesprek toegang hebben tot het medisch dossier van de patiënt
  • bij een videogesprek moet de verbinding beveiligd zijn

Een fysieke raadpleging, waarbij je als patiënt echt bij de dokter komt, blijft wel de eerste keuze, stipt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan. "Het is niet de bedoeling dat videoconsultatie de norm wordt en de traditionele consultatie vervangt. Het klinisch onderzoek is uiteraard een essentieel onderdeel van de diagnose. Dat is echter niet altijd nodig, en het is juist in die context dat de consultatie op afstand een meerwaarde kan betekenen voor zowel de patiënt als de arts."

Artsenorganisatie BVAS is tevreden met de regeling, vooral dan met de uitdrukkelijke voorwaarde dat arts en patiënt al vooraf een behandelrelatie moeten hebben. Dat is een garantie tegen "oneigenlijk gebruik van telegeneeskunde", zegt BVAS, "door initiatieven van commerciële bedrijven die videoconsultaties aanbieden met een onbekende arts".

Domus Medica, de Vereniging van Vlaamse Huisartsen, is niet zo gelukkig met de afspraken. De vereniging begrijpt niet waarom de vergoeding voor een volwaardige consultatie - om de patiënt te ondervragen, een diagnose te stellen en advies te geven - maar half zoveel vergoed wordt als voorheen, namelijk 10,38 euro voor de arts in plaats van 20 euro per telefonisch consult. 

De voorwaarden voor terugbetaling van een teleconsultatie vindt Domus Medica ook te streng. "Er is weinig ruimte om daar verder mee te experimenteren," zegt voorzitter Roel Van Giel, "terwijl we nog veel moeten leren over wanneer we zo'n consultatie buiten een pandemie-setting het best gebruiken en wanneer niet."

Dr. Anthony Dheere, huisarts in Zele en bestuurslid van Domus Medica, is ook niet tevreden met die beslissing. "Het is onduidelijk hoe dat remgeld aangerekend moet worden. De betaling zou te omslachtig zijn en daarom hebben heel wat huisartsen beslist om het remgeld gewoon te laten vallen."

Bron: vrtnws.be en De ochtend