To read or not to read?

9 april 2016
Heeft het zin om boeken te lezen? Volgens Pierre Bayard niet. En dat is straf want Pierre Bayard is een Franse hoogleraar Letterkunde. En nog straffer: hij heeft er een boek over geschreven. ‘Hoe te praten over boeken die je niet hebt gelezen.’

Daarin bekent professor Bayard dat hij zijn studenten geregeld vertelt over boeken die hij nog nooit heeft gelezen. En hij legt ook uit waarom daar niks mis mee is.

We willen daar zaterdag graag met Marc Reynebeau over praten. Maar dat schept een probleem.

Marc is het probleem niet. Dat is een vriendelijke mens. Die komt. Maar wat met dat boek? Moeten we dat nu lezen of niet?

Wat Bayard daarover denkt, weten we: dat het geen zin heeft om boeken te lezen. Maar de enige manier om te weten te komen of hij dat ook echt beweert, is door zijn boek te lezen.

En stel dat het klopt, dat hij dat echt vindt en dat hij ons weet te overtuigen. Stel dat we achteraf vinden dat hij gelijk heeft, dan was het lezen van zijn boek dus volstrekt zinloos.

Maar hoe kan je nu in ‘s hemelsnaam een deftig gesprek voeren over een boek dat je niet hebt gelezen? Dat staat dus uitgelegd in dat boek dat we maar beter niet kunnen lezen.

Wat moeten we nu doen? To read or not to read? That is the question.

Dat is een verwijzing naar een boek dat we niet gelezen hebben. Dat kan dus perfect. Tiens. Zou hij dan toch gelijk hebben? De enige manier om dat te weten te komen is... Aaargghh!