Recordaantal van 140.000 mensen moet rondkomen met een leefloon

14 juli 2017
Het aantal Belgen dat een leefloon krijgt van het OCMW is de eerste twee maanden van dit jaar met negen procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Een recordaantal van 139.412 mensen moeten rondkomen met een leefloon.

De helft van de stijging is te verklaren door de asielcrisis. "De asielcrisis van 2015 laat zich nu voelen in onze cijfers van erkende vluchtelingen", zegt Julien Van Geertsom, wat resulteert in meer vluchtelingen met een leefloon.

Daarnaast trekken ook meer schoolverlaters, ouderen, werklozen en alleenstaande moeders met kinderen naar het OCMW. Een derde factor die meespeelt is de hervorming van de werkloosheidsreglementering en het stijgend aantal studenten met een leefloon.

Aandeel vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen met een leefloon maakt momenteel 16 procent uit van alle begunstigen. De vluchtelingen blijven gemiddeld wel dubbel zo lang bij het OCMW als Belgen omdat ze vaak eerst een taal moeten leren. "Zonder een goede taalkennis is een integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt niet mogelijk", zegt Van Geertsom, "maar eens die taal verworven is, hebben ze evenveel kans op een job als iemand anders."

De vluchtelingen met een leefloon leven geconcentreerd in de grotere steden, alhoewel ze beter af zouden zijn in kleinere gemeenten, denkt Van Geertsom. "We zien dat in kleinere gemeenten er minder vluchtelingen zijn die een beroep doen op een leefloon en dat de vluchtelingen er meer kans hebben op een job."

Radio 1 Select