Redden regenwormen ons van de droogte?

18 juni 2020
De regen van de afgelopen dagen was zeer welgekomen, maar ons grondwaterpeil is nog steeds verre van optimaal. In de strijd tegen de droogte, kunnen regenwormen ingezet worden. Dat vertelt Nick van Eekeren in 'Nieuwe Feiten'.

Nick van Eekeren werkt aan het Louis Bolk Instituut, een organisatie voor advies en onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van duurzame landbouw, voeding en gezondheid.

Pendelende wormen

In België en Nederland zijn er 18 soorten regenwormen terug te vinden die je allen kan opdelen in 3 groepen: wormen die diep in de grond leven, wormen die vlak onder de grond overleven en dan de zogenaamde 'pendelende' regenwormen. Die soort maakt gangen van meer dan 1,5 cm diameter. "Als je die pendelende regenwormen gaat inzetten, kan je de waterinfiltratie verdrievoudigen", vertelt van Eekeren. "Er gaat dan veel meer regen direct de grond in wat goed is voor het grondwaterpeil én bij droogte kunnen wortels toch makkelijker aan water geraken."

Trage voortplanting

De regenwormen worden gemiddeld 7-8 jaar oud, maar planten zich heel traag voort. "Dat is ook logisch, want die worm zit diep in de grond en zit daar in een stabiel, veilig milieu", vertelt Nick van Eekeren. "Maar we willen graag de worm introduceren op plaatsen waar ze momenteel niet voorkomt" gaat van Eekeren verder.

In een proefproject werden op een weiland nu overal pendelende regenwormen 'geplant' en wordt er onderzocht hoe de wormen overleven, of ze zich vermenigvuldigen, wat ze (moeten) eten, ...

Het stuk weiland waar de wormen werden geïntroduceerd ziet niet meteen groener dan een ander weiland, maar je ziet wel de gangen die ze graven en die gaan bij droogte wel zeker hun effect tonen. 

Beluister hier het gesprek over de pendelende regenwormen:

Lees meer: