Regering keurt tariefovereenkomst logopedisten goed, zonder akkoord: wat betekent dat voor de prijzen bij de logopedist?

13 juni 2022
De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de nieuwe sectorovereenkomst met de logopedisten voor 2022 en 2023. Een akkoord met de volledige sector werd echter niet gevonden. De logopedisten zelf pleitten voor een tariefverhoging, maar dat zou te duur geweest zijn voor de regering.

De tekst zal nu aan elke logopedist individueel worden voorgelegd. Bijna een derde van de Vlaamse logopedisten geeft aan dat ze niet akkoord zullen gaan en dat ze zelf hogere tarieven zullen hanteren.

Om de twee jaar moeten logopedisten onderhandelen over een conventie, waarin onder meer de tarieven en de voorwaarden voor terugbetaling worden vastgelegd. Die onderhandelingen verliepen dit jaar niet van een leien dakje.

De logopedisten pleitten onder meer voor een tariefverhoging van ongeveer vijf euro voor een sessie van een half uur, "omdat ze al jarenlang chronisch onderbetaald worden", aldus Stefaan Levere van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Maar daarover vonden ze geen akkoord met de regering. "Te duur", zou het argument geweest zijn van het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Vrijdag heeft de ministerraad dan maar zonder een algemeen akkoord met de logopedisten het licht op groen gezet voor een nieuwe conventietekst, een tekst die overigens vorige maand ook al werd goedgekeurd door het RIZIV.

Geen tariefverhoging

In het akkoord is geen sprake van een tariefverhoging, maar garandeert volgens Vandenbroucke wel betaalbare logopedische zorg voor patiënten en vooruitgangen voor logopedisten.

"Het akkoord voorziet een voorschot op de indexering voor 2023, goed voor 2,23 miljoen euro en de oprichting van een werkgroep die zich zal buigen over de herziening van bepaalde verstrekkingen in de nomenclatuur. Tot slot zal de overeenkomstencommissie samen met het RIZIV de kwestie van het aantal logopedisten aankaarten om de kwaliteit van de verstrekte zorg en het welzijn van de zorgverleners te kunnen blijven garanderen."

Wat met de tariefzekerheid?

De overeenkomst wordt nu aan elke individuele logopedist voorgelegd. Logopedisten die zich willen aansluiten bij de overeenkomst hoeven niks te doen en zullen automatisch worden geconventioneerd. Dat betekent dat ze akkoord gaan met de overeenkomst en dat patiënten de garantie hebben dat de logopedist de tarieven van de conventie ook zal naleven.

Wie niet akkoord is, moet zich binnen de dertig dagen na de publicatie van de overeenkomst in het Belgisch Staatblad melden bij het RIZIV. Zij zullen dan gedeconventioneerd worden, wat wil zeggen dat ze de tarieven kunnen aanrekenen die zij wensen.

Vandenbroucke hoopt dan ook dat zoveel mogelijk logopedisten zich zullen aansluiten bij de overeenkomst. In een mededeling zegt hij dat hij begrijpt dat de beroepsorganisaties van logopedisten nog meer vooruitgang hadden verwacht, maar dat de pandemie uiteraard ook gewogen heeft op hun sector en hun inkomen.

Logopedisten verenigen zich: vijf euro extra

De Beroepsvereniging voor Vlaamse Logopedisten is niet te spreken over het akkoord. "Er staan zaken in die op dit moment nog onwettig zijn, zoals het werken zonder doktersvoorschriften en andere zaken die wij helemaal niet gevraagd hebben", aldus voorzitter Ronny Boey.

Heel wat logopedisten zijn volgens hem dan ook bereid om zich te verenigen en om hun tarieven te verhogen. Dat zal dus enkel kunnen wanneer ze niet intekenen op de overeenkomst en zich laten deconventioneren. "Uit interne bevraging blijkt dat 31 procent van plan is om zich niet te conventioneren."
Bij die logopedisten zou het dus kunnen dat de patiënt binnenkort vijf euro meer zal betalen, uit eigen zak. "Wij zijn ons daar zeer goed van bewust en logopedisten zijn zeer begaan met de financiële situatie van patiënten", zei Stefaan Lefevere van de Beroepsvereniging voor Vlaamse Logopedisten daarover in april op Radio 1. "Maar op een dag komt daar een einde aan als je zelf ten onder dreigt te gaan met je praktijk en dat moment is nu gekomen."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'