Religieus opgevoede kinderen minder geneigd tot delen en vergeven

9 november 2015
Dat blijkt toch uit een nieuwe internationale studie van de Universiteit van Chicago waarin het gedrag van kinderen - en de inschatting van hun ouders daarvan - in zes landen werd onderzocht.
Het onderzoek gebeurde bij 1170 Chinese, Canadese, Jordaanse, Zuid-Afrikaanse, Turkse en Amerikaanse kinderen tussen 5 en 12 jaar.
 
Een team ontwikkelingspsychologen ging na in hoeverre de kinderen geneigd waren om te delen en hoe ze anderen beoordeelden voor slecht gedrag. Aan de ouders werd gevraagd om het medeleven en rechtvaardigheidsgevoel van hun kinderen te beoordelen.
 
Uit experimenten kwam naar voor dat kinderen uit christelijke en islamitische gezinnen significant minder geneigd waren om te delen dan kinderen uit seculiere families. De 'negatieve relatie' tussen goedgeefsheid en religiositeit groeide met de leeftijd. Kinderen die het langst een religieuze opvoeding hadden gekregen, waren het minst deelzaam.
 
Bovendien toonden kinderen uit gelovige gezinnen een grotere voorkeur voor strenge bestraffing van anti-sociaal gedrag dan kinderen uit niet-religieuze gezinnen.
 
Die resultaten waren in strijd met de opvattingen van gelovige ouders, die vaker dan niet-religieuze ouders aangaven dat hun kinderen een groot inlevingsvermogen hadden, en meer begaan waren met het lot van anderen.
 
Die resultaten zijn ook een beetje in strijd met onze intuïtie. Benieuwd of dat ook geldt voor een psycholoog die tegenwoordig Dictator mag spelen bij Vier.

Radio 1 Select