Rivaliteit tussen (Club) Brugge en (AA) Gent dateert uit de middeleeuwen

1 oktober 2017
Het duel tussen AA Gent en Club Brugge deze namiddag maakt heel wat emoties los. Jan Dumolyn, historicus aan de Universiteit van Gent en zelf afkomstig van Brugge, legt uit dat de rivaliteit tussen beide steden al dateert uit de middeleeuwen. “Als twee steden die vechten om een lijk.”

“De hedendaagse rivaliteit heeft natuurlijk weinig te maken met de rivaliteit uit de middeleeuwen, want hier gaat het om voetbal”, zegt professor Dumolyn. “Maar er is wel een soort reële basis daarvoor. In de middeleeuwen was er inderdaad een belangrijke tegenstelling tussen Gent en Brugge op politiek en economisch vlak.”

“Naar middeleeuwse normen waren Brugge en Gent, met 50.000 tot 70.000 inwoners, grootsteden in Vlaanderen. Die steden hadden in die tijd vaak meer macht dan de vorst zelf.”

Lijkenroof

“Tussen Gent en Brugge is er een vijandschap ontstaan in het jaar 1127, wanneer graaf Karel De Goede sterft. Dan vechten die twee steden om zijn lijk. Ze wilden die graag in hun eigen kerk in hun stad begraven.”

“De graaf wordt in Brugge vermoord, waarop de Gentenaars komen om dat lijk te stelen.”

Opstandelingen

“In de eeuwen daarna wordt Gent de belangrijkste industriestad, niet alleen van Vlaanderen maar van heel Noord-West-Europa. En Brugge wordt de belangrijkste handelsstad.”

“In de 14e eeuw hebben de Vlaamse steden het meeste politieke macht. Dus ook op politiek vlak proberen de twee te concurreren.”

“In 1382 gaat het zelfs zo ver dat Gentse opstandelingen Brugge bezetten, door een economisch conflict met een kanaal.”

Vrede?

“Vanaf de 15e en 16e eeuw verschuift de macht van Vlaanderen naar Brabant: Brussel wordt geleidelijk aan de hoofdstad, Antwerpen de metropool. Dan verdwijnt de tegenstelling tussen Gent en Brugge naar de achtergrond.”

De rivaliteit bleef enkel in de folklore bestaan

“Antwerpen, Brugge en Gent zijn zelfs ‘drie zustersteden’ genoemd, door de 19e eeuwse dichter Ledeganck. Toen begon men Vlaanderen te zien als land van mooie historische steden en wou men vooral de nadruk leggen op verbondenheid. De rivaliteit bleef enkel in de folklore bestaan.”

Kleine broertje

“De rivaliteit tussen de voetbalclubs is heel nieuw. In de jaren 70 en 80 betekende de Gantoise nog niet zo veel. Veel Gentenaars zijn voor Club beginnen supporteren. De Bruggelingen keken altijd met een zekere sympathie naar Gent op voetbalvlak, als het kleine broertje.”

Toen de Gantoise nog niet veel voorstelde, zijn veel Gentenaars voor Club beginnen supporteren

“Pas de laatste tien jaar is Gent een serieuze concurrent geworden en dan verhardt dat. Dan wordt die oude tegenstelling uit de middeleeuwen er weer bij gehaald, maar die is zeker niet al die tijd blijven bestaan.”

West-Vlamingen in Gent

“Gent is ook hoofdstad van West-Vlaanderen. De stad neemt heel wat meer centrale functies in dan Brugge, Kortrijk of Oostende zouden kunnen.”

“Als je in Gent rondloopt, hoor je ook heel veel West-Vlaams. Dat versterkt dat leuke folkloristische element.”

Radio 1 Select