Romeo: hier geboren, maar na 12 jaar nog steeds geen Belg

26 oktober 2017
Sinds zijn geboorte woont Romeo al in België, bijna 12 jaar ondertussen. En toch heeft hij na al die jaren nog steeds de Belgische nationaliteit niet verkregen. Zijn pleegouders hebben ondertussen hemel en aarde bewogen, maar ze botsen telkens weer op een muur van instanties en administraties. Pleegzorg Vlaanderen en Kinderrechtencommissariaat Bruno Vanobbergen eisen dat er dringend wat verandert.

Misschien doet de schuilnaam “Romeo” bij jou nog wel een belletje rinkelen? Anderhalf jaar geleden kwam het verhaal van deze jongen onder de aandacht. De biologische mama van Romeo is afkomstig uit Liberia maar belandde zonder papieren in België. Ze beviel hier van Romeo maar kon zelf niet voor haar kind zorgen, waardoor de jongen in een pleeggezin terecht kwam. Lange tijd was Romeo is dus geen Liberiaan, maar ook geen Belg. Hij had gewoonweg geen nationaliteit.

Een doodlopend straatje

De pleegouders van Romeo strijden er al jaren voor om hem als Belg te mogen inschrijven. Twee jaar geleden hoopten ze op een doorbraak door Romeo staatloos te laten verklaren. Maar dat draaide anders uit dan gehoopt. Door een administratieve fout werden de voor- en achternaam van zijn biologische moeder per ongeluk omgewisseld. Het dossier belandde daardoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken die fraude vermoedde.

De zaak werd uitgeklaard en in april dit jaar leek er eindelijk licht aan het einde van de tunnel te komen. De biologische moeder bracht haar officiële geboorteakte in Liberia in orde en bezorgde die documenten ook aan de stad Turnhout. Helaas: twee weken geleden kreeg het pleeggezin te horen dat ook de biologische mama “niet in aanmerking komt om de verklaring van nationaliteit voor Romeo af te leggen”. Een alternatief werd er niet geboden.

De pleegouders van Romeo zochten doorheen de jaren hulp bij talloze instanties: de gemeente Turnhout, Binnenlandse Zaken, Justitie, Welzijn, Asiel- en Migratie, Dienst Vreemdelingenzaken, enzovoort. Helaas zonder succes. Na 12 jaar heeft de jongen die hier geboren werd de Belgische nationaliteit nog steeds niet verkregen. Sterker nog: hoewel hij eerst geen enkele nationaliteit had, deelde de Liberiaanse ambassade onlangs mee dat de jongen op zijn 18 toch welkom is als onderdaan van Liberia. En dat baart het pleeggezin erg veel zorgen. “Hij is hier geboren, hij is nooit ergens anders geweest dan hier in België,” zegt pleegmoeder Hilde Anthonissen. “Hij spreekt enkel Nederlands, hij spreekt ons dialect.

Hij is zoals alle andere kinderen van zijn leeftijd, en toch is hij geen Belg. Dat is gewoon niet te begrijpen.

Bron: vrtnws.be

Lees ook: