Ruim 15 procent meer testamenten sinds invoering van het nieuwe erfrecht

27 augustus 2019
ImageGlobe
Sinds de modernisering van het erfrecht, nu bijna een jaar geleden, blijken alsmaar meer mensen een testament op te maken. Dat blijkt uit cijfers van Fednot, de federatie van de notarissen.

In de periode van 1 september 2018 tot 16 augustus 2019 zijn 60.210 nieuwe en "aangepaste" (herroepen en herwerkt, red.) testamenten geregistreerd, 15,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om cijfers op basis van de datum waarop het testament is opgemaakt. Die bevestigen eerdere cijfers voor het kalenderjaar 2018 die Fednot in januari had bekendgemaakt, maar die waren gebaseerd op de datum van registratie in het Centraal Register van Testamenten.

We zagen de laatste jaren al een kleinere toename van 3 à 4 procent, maar sinds de invoering van de nieuwe wet zien we een stijging met meer dan 15 procent, aldus notaris Bart van Opstal. "Dit is de eerste keer dan we zo'n sterke stijging zien.

Door de nieuwe regels heb je als burger een grotere vrijheid om je vermogen na te laten. In een gezin met 3 kinderen bijvoorbeeld kon je volgens de oude regels zelf bepalen wat er zou gebeuren met een vierde van je nalatenschap. Nu is dat de helft.

"Je ziet dat heel wat mensen zelf hun nalatenschap willen regelen en van de standaardregeling willen afwijken", zegt Van Opstal. "Ze willen zelf een initiatief nemen, bijvoorbeeld om stiefkinderen te bevoordelen of om hulpbehoevende kinderen wat meer te geven."

Toch is die vrijheid om van de regels af te wijken niet totaal. "Kinderen kan je niet onterven", legt Bart van Opstal uit. "Er moet altijd een deel naar je kinderen gaan. Nu ligt dat vast: sowieso de helft, te verdelen in gelijke delen onder alle kinderen."

Het nieuwe erfrecht maakt ook zogenoemde erfovereenkomsten mogelijk. Sindsdien zijn al zo'n 3.000 dergelijke overeenkomsten gesloten. "Dat is een soort familiaal pact door alle erfgenamen rond tafel te brengen en dan een overeenkomst te sluiten over hoe alles later moet worden verdeeld. Als alle erfgenamen het daarmee eens zijn, zal de notaris daarvan de akte opmaken en kan dat familiale pact achteraf niet meer worden betwist."

"Een erfovereenkomst is eigenlijk een overeenkomst met álle betrokken partijen. Die kan je niet meer wijzigen omdat iedereen zijn akkoord heeft gegeven", aldus Van Opstal. "Dat is anders dan bij een testament, dat iets eenzijdig is waarover je zelf beslist."

Onder druk een erfrechtenovereenkomst sluiten lijkt niet realistisch. "Een overeenkomst moet worden ondertekend door iedereen, maar de notaris moet erover waken dat het evenwichtig is. Hij moet er dus voor zorgen dat de overeenkomst voor iedereen goed is", duidt Bart van Opstal. "Iedereen krijgt ook minstens één maand de tijd om het te bezinken en om te kijken of je al dan niet toestemt in het pact."

Luister naar Bart Van Opstal in 'De Ochtend':

Bron: 'De Ochtend' en vrtnws.be

Lees ook: