Salam aleikum, Ragnar!

18 maart 2015

Voor u zijn Vikingen natuurlijk al lang niet meer de barbaren die uit schedels dronken en gehoornde helmen droegen.

Het beeld van brandschattend, plunderend en verkrachtend woestelingen die vanuit het noorden onze contreien onveilig maakten, is intussen afdoend bijgesteld.

Maar de idee dat ze als zeevaarders en handelaars hun gelijke niet kenden, blijft meer dan ooit overeind.

Dat de Vikingen lang voor Columbus Amerika ontdekten, is geen nieuw feit. Maar wist u dat ze ook contacten onderhielden met de Islamitische wereld?

Een en ander lijkt nu bevestigd door een zilveren ring uit het graf van een vikingvrouw uit de 9e eeuw. De ring werd al in de 19e eeuw gevonden, maar nieuw onderzoek bracht de Arabische inscriptie '(voor) Allah' aan het licht.

Zou dit voor specialisten ook een nieuwe feit zijn?

 

(Het plaatje is van Jean-Leon Huens, uit de Historia-reeks 's Lands Glorie)