Sanctie dreigt voor dokters die te veel ziektebriefjes voorschrijven

16 september 2017
Dokters die uitzonderlijk veel ziekteverlof geven aan hun patiënten zullen in de toekomst uitleg moeten geven. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil nagaan of er dokters zijn die onterecht briefjes schrijven. Als dat zo is, zullen die dokters zes maanden lang begeleiding krijgen.

Momenteel zijn er 370.000 mensen langdurig ziek in België. De federale regering neemt allerhande maatregelen om dat aantal terug te dringen. Begeleidingstrajecten om ze sneller weer aan het werk te krijgen bijvoorbeeld. In die context wordt nu ook richting artsen gekeken.

Zijn er dokters die onterecht ziekteverlof geven?

Of en hoe groot het probleem is, is niet geweten. Het is niet zo dat er signalen zijn dat er een grote groep dokters te veel of te snel ziektebriefjes geven. Maar in de toekomst zullen de dokters die opvallend veel ziektedagen voorschrijven zich moeten verantwoorden.
Hebben ze daar een goede uitleg voor, zijn ze als huisarts gespecialiseerd in burn-out bijvoorbeeld of hebben ze veel patiënten die kanker kregen, dan worden ze verder met rust gelaten. Kunnen ze geen duidelijke reden aanwijzen voor de vele briefjes, dan worden ze zes maanden lang nauwkeurig in het oog gehouden en krijgen ze begeleiding.

Bron: vrtnws.be