Schadelijke effecten van overgewicht tot nu toe onderschat

4 december 2017
De schadelijke effecten van overgewicht zijn tot nu toe onderschat. Dat blijkt uit een nieuwe studie die de body mass index (BMI) en de gezondheids- en sterftegegevens geanalyseerd heeft van 60.000 ouders en hun kinderen, om vast te stellen hoe obesitas in werkelijkheid het sterfterisico beïnvloedt.

Volgens de studie zijn de schadelijke effecten van een lage BMI minder erg en die van een hoge BMI erger dan uit eerdere studies is gebleken.

Eerdere studies hadden laten uitschijnen dat de optimale BMI, waarbij het risico op sterfte het laagst is, boven de vork ligt die dokters normaal aanbevelen, wat geleid heeft tot de bewering dat het gezond is om licht overgewicht te hebben. Dokters adviseren om een BMI tussen 18,5 en 25 aan te houden.

Onderzoekers van de University of Bristol in het VK vermoedden echter dat die studies niet het echte effect van de BMI op de gezondheid weergaven, omdat de eerste stadia van ziektes, ongezond gedrag, zoals roken, en andere factoren kunnen leiden tot zowel een lagere BMI als tot een verhoogd risico op sterfte. De lagere BMI is in dat geval echter niet de oorzaak van het verhoogd risico.

Dat maakt het moeilijk om in te schatten hoe de BMI in werkelijkheid het risico op sterfte beïnvloedt - het oorzakelijk effect -, in tegenstelling met de waargenomen associatie - het gezamenlijk voorkomen - tussen de BMI en het risico op sterfte. Daarom zetten de onderzoekers een studie op om het oorzakelijk verband tussen de BMI en het sterfterisico vast te stellen.

De gezondheidsgegevens van zo'n 30.000 moeder- en-kindparen en 30.000 vader-en-kindparen werden bekeken.

De onderzoekers ontdekten dat als de BMI van de kinderen gebruikt werd in plaats van die van de ouders zelf, dat de schijnbare schadelijke effecten van een lage BMI minder groot waren, en de schadelijke effecten van een hoge BMI groter, dan de effecten die gevonden werden in de conventionele analyses. Belangrijk was dat de resultaten erop wijzen dat eerdere studies de schadelijke gevolgen van overgewicht onderschat hebben.

Meer lezen over deze studie kan op vrtnws.be

Radio 1 Select