Schieten op betogers is geen schending van de mensenrechten?

25 maart 2011

U bent wellicht met ons en het merendeel van de westerse wereld verontwaardigd over het geweld dat de oproerpolitie tegen demonstraten in Syrië, Jemen en Bahrein gebruikt. Zeker als daarbij dodelijke slachtoffers vallen.

Het is intussen tien jaar geleden, maar herinnert u zich de hevige confrontatie tussen oproerpolitie en betogers tijdens de G8-top in Genua? Daarbij werd antiglobalist Carlo Giuliani dodelijk getroffen door een politiekogel. Wij waren geen beetje verbaasd dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld heeft dat deze aangelegenheid strookt met de Europese mensenrechtenconventies.

Het EHRM is uiteraard een eerbiedwaardige instelling die niet achteloos omspringt met de Universele verklaring van de rechten van de mens. Daarom verbaast ons deze uitspraak des te meer.