Scholen kunnen hun leerlingen laten afzwaaien: voor proclamaties zijn regels van feesten en recepties van toepassing

26 mei 2021
© Hatim Kaghat (Belga)
Scholen kunnen op het einde van het schooljaar proclamaties organiseren. Dat was vorig jaar niet altijd mogelijk door corona. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) heeft samen met virologen de regels uitgewerkt. Het gaat om regels zoals die gelden voor feesten en recepties vanaf 9 juni.

Proclamaties (of afstudeermomenten) aan het einde van het schooljaar kunnen doorgaan volgens de maatregelen voor feesten en recepties. Wat wil dit concreet zeggen?

Binnen is het aantal aanwezigen beperkt tot 50 personen. Voor proclamaties in de buitenlucht is er geen bovengrens op het aantal aanwezigen zolang er tussen alle aanwezige bubbels een veilige afstand van 1,5 meter bewaard kan worden. Scholen kunnen opteren om te werken met ofwel klasbubbels ofwel gezinsbubbels.

Ook de andere voorzorgsmaatregelen moeten worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld: geen eten en drinken doorgeven tussen de bubbels, de registratie van de aanwezigen en een circulatiesysteem dat garandeert dat de aanwezigen gespreid blijven. 

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor heel veel afstuderenden

"Een proclamatie is een mijlpaal in je leven”, zegt Louis Notte van de Vlaamse Scholierenkoepel . “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor heel veel afstuderende 6e- en 7e-jaars en voor wie naar het lager of het middelbaar onderwijs gaat. Er is veel mogelijk binnen dit kader. Vorig schooljaar hebben een aantal scholen al bewezen dat ze creatief kunnen zijn met weinig. Nu er meer kan, verwachten we dat ze er opnieuw een echt feest van maken."

Beluister het gesprek in 'De Ochtend' via Radio 1 Select. 

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'