"Geef de leerkrachten opnieuw wat respect, ze werken zo hard"

8 december 2017
Uit internationaal onderzoek blijkt dat het niveau van Vlaamse leerlingen voor begrijpend lezen in 10 jaar tijd sterk gedaald is. Onderwijspedagoog is Pieter Van Biervliet is niet verbaasd. Hij schreef er een Facebookpost over.

Luister naar het interview

In zijn Facebookpost schrijft Pieter Van Biervliet: "Jarenlang waren de mantra’s van de zogenaamde onderwijsvernieuwers – eigenlijk onderwijsvernielers – de volgende: leerlingen moeten zelf ontdekken, directe instructie door de leraar moet zoveel als mogelijk worden vermeden ..." Volgens Van Biervliet is dit het failliet van het onderwijs: Kinderen zijn te veel op zichzelf aangewezen.

"Veel ervaren leraren wordt een lesmethode opgelegd die ze zelf niet willen. In Nederland keert het tij dan weer. Leraren leggen alles nu weer meer met handen en voeten uit." Van Bierlviet pleit voor congruente differentiatie: "Zorg eerst voor goeie lessen en ga dan differentiëren."

Jan Ardies doceert aan de lerarenopleiding van AP Hogeschool in Antwerpen en is het deels eens met Van Biervliet: "Leerkrachten worden met een heel erg divers publiek geconfronteerd in de klas. Daar ligt al een moeilijkheid. Maar het is ook zo dat begrijpend lezen niet de enige vaardigheid is die erg belangrijk is vandaag. Ook het verwerken van informatie, samenwerken, vergaderen, etc..."

Geef de leerkrachten opnieuw wat respect, ze werken zo hard"

Nina Jacobs werkt met kinderen met ADHD en autismespectrumstoornissen: "De doelstellingen van het lezen zijn niet meer duidelijk. Er zijn te veel boeken, te veel door elkaar. Veel van de teksten zijn te moeilijk en het interesseert de kinderen niet. Leerkrachten moeten die teksten nu opnieuw kopiëren en verknippen. Wij proberen er hard aan te werken op onze school. Geef de leerkrachten opnieuw wat respect, ze werken zo hard"

Lees ook